Μαγνητικές επαφές

ΜΝ 400

0 out of 5
(0)
SKU: 62656601

Μαγνήτης ΜΝ 400

Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).

ΜΝ 600

0 out of 5
(0)
SKU: 62656602

Μαγνήτης ΜΝ 600

Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).

BR1011

0 out of 5
(0)
SKU: 62656571

Χωνευτή επαφή BR1011
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό και καφέ χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

BR1011DM

0 out of 5
(0)
SKU: 62656572

Χωνευτή επαφή BR1011DM
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό και καφέ χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

BR1013

0 out of 5
(0)
SKU: 62656573

Χωνευτή επαφή BR1013
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό και καφέ χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

BR1029

0 out of 5
(0)
SKU: 62656577

Χωνευτή επαφή BR1029
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό και καφέ χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

BS2012

0 out of 5
(0)
SKU: 62656580

Φλατζωτή επαφή BS2012
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό, καφέ και γκρι χρώμα.
Διατίθεται σε N/C και σε N/O.

BR1016

0 out of 5
(0)
SKU: 62656574

6

BR1021

0 out of 5
(0)
SKU: 62656575

Επαφή για θωρακισμένες πόρτες BR1021

BR1027

0 out of 5
(0)
SKU: 62656576

Γωνιακή επαφή

BS2062

0 out of 5
(0)
SKU: 62656581

Επαφή μίας βίδας BS2062
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό, καφέ και χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

BS2071

0 out of 5
(0)
SKU: 62656582

Εξωτερική μεταλλική επαφή BS2071
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται με και χωρίς σπιράλ καλωδίου.
Διατίθεται σε N/C.

BSD3020

0 out of 5
(0)
SKU: 62656583

Εξωτερική μεταλλική επαφή

ΜΝ 400

0 out of 5
(0)

Μαγνήτης ΜΝ 400

Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).

SKU: 62656601

ΜΝ 600

0 out of 5
(0)

Μαγνήτης ΜΝ 600

Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).

SKU: 62656602

BR1011

0 out of 5
(0)

Χωνευτή επαφή BR1011
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό και καφέ χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

SKU: 62656571

BR1011DM

0 out of 5
(0)

Χωνευτή επαφή BR1011DM
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό και καφέ χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

SKU: 62656572

BR1013

0 out of 5
(0)

Χωνευτή επαφή BR1013
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό και καφέ χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

SKU: 62656573

BR1029

0 out of 5
(0)

Χωνευτή επαφή BR1029
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό και καφέ χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

SKU: 62656577

BS2012

0 out of 5
(0)

Φλατζωτή επαφή BS2012
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό, καφέ και γκρι χρώμα.
Διατίθεται σε N/C και σε N/O.

SKU: 62656580

BR1021

0 out of 5
(0)

Επαφή για θωρακισμένες πόρτες BR1021

SKU: 62656575

BS2062

0 out of 5
(0)

Επαφή μίας βίδας BS2062
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό, καφέ και χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

SKU: 62656581

BS2071

0 out of 5
(0)

Εξωτερική μεταλλική επαφή BS2071
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται με και χωρίς σπιράλ καλωδίου.
Διατίθεται σε N/C.

SKU: 62656582

BSD3020

0 out of 5
(0)

Εξωτερική μεταλλική επαφή

SKU: 62656583

ΜΝ 400

0 out of 5
(0)

Μαγνήτης ΜΝ 400

Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).

ΜΝ 600

0 out of 5
(0)

Μαγνήτης ΜΝ 600

Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).

BR1011

0 out of 5
(0)

Χωνευτή επαφή BR1011
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό και καφέ χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

BR1011DM

0 out of 5
(0)

Χωνευτή επαφή BR1011DM
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό και καφέ χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

BR1013

0 out of 5
(0)

Χωνευτή επαφή BR1013
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό και καφέ χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

BR1029

0 out of 5
(0)

Χωνευτή επαφή BR1029
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό και καφέ χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

BS2012

0 out of 5
(0)

Φλατζωτή επαφή BS2012
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό, καφέ και γκρι χρώμα.
Διατίθεται σε N/C και σε N/O.

BR1021

0 out of 5
(0)

Επαφή για θωρακισμένες πόρτες BR1021

BS2062

0 out of 5
(0)

Επαφή μίας βίδας BS2062
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό, καφέ και χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

BS2071

0 out of 5
(0)

Εξωτερική μεταλλική επαφή BS2071
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται με και χωρίς σπιράλ καλωδίου.
Διατίθεται σε N/C.

ΜΝ 400

0 out of 5
(0)

Μαγνήτης ΜΝ 400

Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).

ΜΝ 600

0 out of 5
(0)

Μαγνήτης ΜΝ 600

Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).

BR1011

0 out of 5
(0)

Χωνευτή επαφή BR1011
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό και καφέ χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

BR1011DM

0 out of 5
(0)

Χωνευτή επαφή BR1011DM
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό και καφέ χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

BR1013

0 out of 5
(0)

Χωνευτή επαφή BR1013
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό και καφέ χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

BR1029

0 out of 5
(0)

Χωνευτή επαφή BR1029
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό και καφέ χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

BS2012

0 out of 5
(0)

Φλατζωτή επαφή BS2012
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό, καφέ και γκρι χρώμα.
Διατίθεται σε N/C και σε N/O.

BR1021

0 out of 5
(0)

Επαφή για θωρακισμένες πόρτες BR1021

BS2062

0 out of 5
(0)

Επαφή μίας βίδας BS2062
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται σε λευκό, καφέ και χρώμα.
Διατίθεται σε N/C.

BS2071

0 out of 5
(0)

Εξωτερική μεταλλική επαφή BS2071
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου (mm).
Διατίθεται με και χωρίς σπιράλ καλωδίου.
Διατίθεται σε N/C.

Προβολή όλων των 13 αποτελεσμάτων