Αυτόνομες Εξωτερικές Σειρήνες

SIR/PLSL

0 out of 5
(0)
SKU: 002.015.004

Εξωτερική σειρήνα SIR PLSL – Αυτοτροφοδοτούμενη Σειρήνα με ενσωματωμένο FLASH με τα ίδια χαρακτηριστικά της SIR/PLL, αλλά με μικρότερο μεγάφωνο.  

SIR/VS

0 out of 5
(0)
SKU: 002.015.005

Εξωτερική σειρήνα SIR VS – Αυτοτροφοδοτούμενη Σειρήνα με ενσωματωμένο FLASH με τα ίδια χαρακτηριστικά της SIR/V, αλλά με μικρότερο μεγάφωνο.  

SIR/PLL

0 out of 5
(0)
SKU: 002.015.001

Εξωτερική σειρήνα SIR PLL – Αυτοτροφοδοτούμενη Η σειρήνα SIR/PLL είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με υψηλότατη ασφάλεια – Τίθεται σε κατάσταση αναμονής STAND BY μόνο εφόσον δοθεί εντολή + ή – SSP Δύο ενδεικτικά LED λειτουργίας  

SIR/V

0 out of 5
(0)
SKU: 002.015.000

Εξωτερική σειρήνα SIR V Αυτοτροφοδοτούμενη  Η σειρήνα SIR/V είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με υψηλότατη ασφάλεια – Τίθεται σε κατάσταση αναμονής STAND BY μόνο εφόσον δοθεί εντολή + ή – SSP Δύο ενδεικτικά LED λειτουργίας – Έλεγχος της τάσης του κέντρου και ενεργοποίηση της σε περίπτωση που η τάση του κέντρου πέσει κάτω από 9,5V DC  

PARADOX – SIR/V SILVER ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ

0 out of 5
(0)
SKU: 002.015.007

PARADOX – SIR/V SILVER ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ Αυτόνομη εξωτερική σειρήνα Η σειρήνα SIR/VS είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με υψηλότατη ασφάλεια. Το κουτί της καλαίσθητο με ενσωματωμένο FLASH και με μεγάλο χώρο για την τοποθέτηση του λογότυπου κάθε εταιρείας, είναι κατασκευασμένο από πλαστικό POLYCARBONATE με εσωτερική μεταλλική προστασία από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στις όποιες εξωτερικές συνθήκες.

SIR/PLSL

0 out of 5
(0)

Εξωτερική σειρήνα SIR PLSL – Αυτοτροφοδοτούμενη Σειρήνα με ενσωματωμένο FLASH με τα ίδια χαρακτηριστικά της SIR/PLL, αλλά με μικρότερο μεγάφωνο.  

SKU: 002.015.004
Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

SIR/VS

0 out of 5
(0)

Εξωτερική σειρήνα SIR VS – Αυτοτροφοδοτούμενη Σειρήνα με ενσωματωμένο FLASH με τα ίδια χαρακτηριστικά της SIR/V, αλλά με μικρότερο μεγάφωνο.  

SKU: 002.015.005
Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

SIR/PLL

0 out of 5
(0)

Εξωτερική σειρήνα SIR PLL – Αυτοτροφοδοτούμενη Η σειρήνα SIR/PLL είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με υψηλότατη ασφάλεια – Τίθεται σε κατάσταση αναμονής STAND BY μόνο εφόσον δοθεί εντολή + ή – SSP Δύο ενδεικτικά LED λειτουργίας  

SKU: 002.015.001
Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

SIR/V

0 out of 5
(0)

Εξωτερική σειρήνα SIR V Αυτοτροφοδοτούμενη  Η σειρήνα SIR/V είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με υψηλότατη ασφάλεια – Τίθεται σε κατάσταση αναμονής STAND BY μόνο εφόσον δοθεί εντολή + ή – SSP Δύο ενδεικτικά LED λειτουργίας – Έλεγχος της τάσης του κέντρου και ενεργοποίηση της σε περίπτωση που η τάση του κέντρου πέσει κάτω από 9,5V DC  

SKU: 002.015.000
Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

PARADOX – SIR/V SILVER ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ

0 out of 5
(0)

PARADOX – SIR/V SILVER ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ Αυτόνομη εξωτερική σειρήνα Η σειρήνα SIR/VS είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με υψηλότατη ασφάλεια. Το κουτί της καλαίσθητο με ενσωματωμένο FLASH και με μεγάλο χώρο για την τοποθέτηση του λογότυπου κάθε εταιρείας, είναι κατασκευασμένο από πλαστικό POLYCARBONATE με εσωτερική μεταλλική προστασία από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στις όποιες εξωτερικές συνθήκες.

SKU: 002.015.007
Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

SIR/PLSL

0 out of 5
(0)

Εξωτερική σειρήνα SIR PLSL – Αυτοτροφοδοτούμενη Σειρήνα με ενσωματωμένο FLASH με τα ίδια χαρακτηριστικά της SIR/PLL, αλλά με μικρότερο μεγάφωνο.  

Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

SIR/VS

0 out of 5
(0)

Εξωτερική σειρήνα SIR VS – Αυτοτροφοδοτούμενη Σειρήνα με ενσωματωμένο FLASH με τα ίδια χαρακτηριστικά της SIR/V, αλλά με μικρότερο μεγάφωνο.  

Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

SIR/PLL

0 out of 5
(0)

Εξωτερική σειρήνα SIR PLL – Αυτοτροφοδοτούμενη Η σειρήνα SIR/PLL είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με υψηλότατη ασφάλεια – Τίθεται σε κατάσταση αναμονής STAND BY μόνο εφόσον δοθεί εντολή + ή – SSP Δύο ενδεικτικά LED λειτουργίας  

Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

SIR/V

0 out of 5
(0)

Εξωτερική σειρήνα SIR V Αυτοτροφοδοτούμενη  Η σειρήνα SIR/V είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με υψηλότατη ασφάλεια – Τίθεται σε κατάσταση αναμονής STAND BY μόνο εφόσον δοθεί εντολή + ή – SSP Δύο ενδεικτικά LED λειτουργίας – Έλεγχος της τάσης του κέντρου και ενεργοποίηση της σε περίπτωση που η τάση του κέντρου πέσει κάτω από 9,5V DC  

Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

PARADOX – SIR/V SILVER ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ

0 out of 5
(0)

PARADOX – SIR/V SILVER ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ Αυτόνομη εξωτερική σειρήνα Η σειρήνα SIR/VS είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με υψηλότατη ασφάλεια. Το κουτί της καλαίσθητο με ενσωματωμένο FLASH και με μεγάλο χώρο για την τοποθέτηση του λογότυπου κάθε εταιρείας, είναι κατασκευασμένο από πλαστικό POLYCARBONATE με εσωτερική μεταλλική προστασία από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στις όποιες εξωτερικές συνθήκες.

Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

SIR/PLSL

0 out of 5
(0)

Εξωτερική σειρήνα SIR PLSL – Αυτοτροφοδοτούμενη Σειρήνα με ενσωματωμένο FLASH με τα ίδια χαρακτηριστικά της SIR/PLL, αλλά με μικρότερο μεγάφωνο.  

SIR/VS

0 out of 5
(0)

Εξωτερική σειρήνα SIR VS – Αυτοτροφοδοτούμενη Σειρήνα με ενσωματωμένο FLASH με τα ίδια χαρακτηριστικά της SIR/V, αλλά με μικρότερο μεγάφωνο.  

SIR/PLL

0 out of 5
(0)

Εξωτερική σειρήνα SIR PLL – Αυτοτροφοδοτούμενη Η σειρήνα SIR/PLL είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με υψηλότατη ασφάλεια – Τίθεται σε κατάσταση αναμονής STAND BY μόνο εφόσον δοθεί εντολή + ή – SSP Δύο ενδεικτικά LED λειτουργίας  

SIR/V

0 out of 5
(0)

Εξωτερική σειρήνα SIR V Αυτοτροφοδοτούμενη  Η σειρήνα SIR/V είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με υψηλότατη ασφάλεια – Τίθεται σε κατάσταση αναμονής STAND BY μόνο εφόσον δοθεί εντολή + ή – SSP Δύο ενδεικτικά LED λειτουργίας – Έλεγχος της τάσης του κέντρου και ενεργοποίηση της σε περίπτωση που η τάση του κέντρου πέσει κάτω από 9,5V DC  

PARADOX – SIR/V SILVER ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ

0 out of 5
(0)

PARADOX – SIR/V SILVER ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ Αυτόνομη εξωτερική σειρήνα Η σειρήνα SIR/VS είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με υψηλότατη ασφάλεια. Το κουτί της καλαίσθητο με ενσωματωμένο FLASH και με μεγάλο χώρο για την τοποθέτηση του λογότυπου κάθε εταιρείας, είναι κατασκευασμένο από πλαστικό POLYCARBONATE με εσωτερική μεταλλική προστασία από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στις όποιες εξωτερικές συνθήκες.

Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων