Ασύρματα περιφερειακά

RX1

0 out of 5
(0)
SKU: 002.003.001

Ασύρματος δέκτης RX1 32 ζωνών Συμβατός με σειρά SP V4.54 και νεότερη – 32 ασύρματες ζώνες Μέγιστος αριθμός τηλεχειριστηρίων 32 – Συμβατά τηλεχειριστήρια: RAC1, REM15, REM101 Συμβατοί πομποί-ασύρματα ραντάρ  

RPT1

0 out of 5
(0)
SKU: 002.026.019

Ασύρματος επαναλήπτης/αναμεταδότης RPT1 Μόνο πλακέτα – Επιτρέπει την επέκταση της εμβέλειας της ασύρματης επικοινωνίας – Υποστηρίζει όλες τις ασύρματες συσκευές Magellan εκτός των ασύρματων σειρήνων SR150 και SR120 – Επιλογή ποιας ζώνης, PGM ή/και πληκτρολογίου την εμβέλεια θα επεκτείνει  

RTX3

0 out of 5
(0)
SKU: 002.003.000

Ασύρματος δέκτης 32 ζωνών RTX3 Συμβατός με Digiplex EVO και SpectraSP – Συμβατός με τα κέντρα SpectraSP, Digiplex και Digiplex EVO – 32 ασύρματες ζώνες (μόνο με τα κέντρα SpectraSP και Digiplex EVO) Μέγιστος αριθμός ασυρμάτων χειριστηρίων: 32 με SpectraSP, 999 με Digiplex EVO.  

2WPGM

0 out of 5
(0)
SKU: 002.003.018

Ασύρματο 2WPGM Αμφίδρομη επικοινωνία – Η επικοινωνία αυτή επιτρέπει το 2WPGM να λαμβάνει εντολές από το κέντρο Magellan και στην συνέχεια να επιβεβαιώνει την παραλαβή εντολής – Μία προγραμματιζόμενη έξοδος ρελέ 5Α – Απενεργοποίηση του PGM μετά το συμβάν ή μετά από χρόνο  

RX1

0 out of 5
(0)
PARADOX

Ασύρματος δέκτης RX1 32 ζωνών Συμβατός με σειρά SP V4.54 και νεότερη – 32 ασύρματες ζώνες Μέγιστος αριθμός τηλεχειριστηρίων 32 – Συμβατά τηλεχειριστήρια: RAC1, REM15, REM101 Συμβατοί πομποί-ασύρματα ραντάρ  

SKU: 002.003.001

RPT1

0 out of 5
(0)
PARADOX

Ασύρματος επαναλήπτης/αναμεταδότης RPT1 Μόνο πλακέτα – Επιτρέπει την επέκταση της εμβέλειας της ασύρματης επικοινωνίας – Υποστηρίζει όλες τις ασύρματες συσκευές Magellan εκτός των ασύρματων σειρήνων SR150 και SR120 – Επιλογή ποιας ζώνης, PGM ή/και πληκτρολογίου την εμβέλεια θα επεκτείνει  

SKU: 002.026.019

RTX3

0 out of 5
(0)
PARADOX

Ασύρματος δέκτης 32 ζωνών RTX3 Συμβατός με Digiplex EVO και SpectraSP – Συμβατός με τα κέντρα SpectraSP, Digiplex και Digiplex EVO – 32 ασύρματες ζώνες (μόνο με τα κέντρα SpectraSP και Digiplex EVO) Μέγιστος αριθμός ασυρμάτων χειριστηρίων: 32 με SpectraSP, 999 με Digiplex EVO.  

SKU: 002.003.000

2WPGM

0 out of 5
(0)
PARADOX

Ασύρματο 2WPGM Αμφίδρομη επικοινωνία – Η επικοινωνία αυτή επιτρέπει το 2WPGM να λαμβάνει εντολές από το κέντρο Magellan και στην συνέχεια να επιβεβαιώνει την παραλαβή εντολής – Μία προγραμματιζόμενη έξοδος ρελέ 5Α – Απενεργοποίηση του PGM μετά το συμβάν ή μετά από χρόνο  

SKU: 002.003.018

RX1

0 out of 5
(0)
PARADOX

Ασύρματος δέκτης RX1 32 ζωνών Συμβατός με σειρά SP V4.54 και νεότερη – 32 ασύρματες ζώνες Μέγιστος αριθμός τηλεχειριστηρίων 32 – Συμβατά τηλεχειριστήρια: RAC1, REM15, REM101 Συμβατοί πομποί-ασύρματα ραντάρ  

RPT1

0 out of 5
(0)
PARADOX

Ασύρματος επαναλήπτης/αναμεταδότης RPT1 Μόνο πλακέτα – Επιτρέπει την επέκταση της εμβέλειας της ασύρματης επικοινωνίας – Υποστηρίζει όλες τις ασύρματες συσκευές Magellan εκτός των ασύρματων σειρήνων SR150 και SR120 – Επιλογή ποιας ζώνης, PGM ή/και πληκτρολογίου την εμβέλεια θα επεκτείνει  

RTX3

0 out of 5
(0)
PARADOX

Ασύρματος δέκτης 32 ζωνών RTX3 Συμβατός με Digiplex EVO και SpectraSP – Συμβατός με τα κέντρα SpectraSP, Digiplex και Digiplex EVO – 32 ασύρματες ζώνες (μόνο με τα κέντρα SpectraSP και Digiplex EVO) Μέγιστος αριθμός ασυρμάτων χειριστηρίων: 32 με SpectraSP, 999 με Digiplex EVO.  

2WPGM

0 out of 5
(0)
PARADOX

Ασύρματο 2WPGM Αμφίδρομη επικοινωνία – Η επικοινωνία αυτή επιτρέπει το 2WPGM να λαμβάνει εντολές από το κέντρο Magellan και στην συνέχεια να επιβεβαιώνει την παραλαβή εντολής – Μία προγραμματιζόμενη έξοδος ρελέ 5Α – Απενεργοποίηση του PGM μετά το συμβάν ή μετά από χρόνο  

RX1

0 out of 5
(0)

Ασύρματος δέκτης RX1 32 ζωνών Συμβατός με σειρά SP V4.54 και νεότερη – 32 ασύρματες ζώνες Μέγιστος αριθμός τηλεχειριστηρίων 32 – Συμβατά τηλεχειριστήρια: RAC1, REM15, REM101 Συμβατοί πομποί-ασύρματα ραντάρ  

RPT1

0 out of 5
(0)

Ασύρματος επαναλήπτης/αναμεταδότης RPT1 Μόνο πλακέτα – Επιτρέπει την επέκταση της εμβέλειας της ασύρματης επικοινωνίας – Υποστηρίζει όλες τις ασύρματες συσκευές Magellan εκτός των ασύρματων σειρήνων SR150 και SR120 – Επιλογή ποιας ζώνης, PGM ή/και πληκτρολογίου την εμβέλεια θα επεκτείνει  

RTX3

0 out of 5
(0)

Ασύρματος δέκτης 32 ζωνών RTX3 Συμβατός με Digiplex EVO και SpectraSP – Συμβατός με τα κέντρα SpectraSP, Digiplex και Digiplex EVO – 32 ασύρματες ζώνες (μόνο με τα κέντρα SpectraSP και Digiplex EVO) Μέγιστος αριθμός ασυρμάτων χειριστηρίων: 32 με SpectraSP, 999 με Digiplex EVO.  

2WPGM

0 out of 5
(0)

Ασύρματο 2WPGM Αμφίδρομη επικοινωνία – Η επικοινωνία αυτή επιτρέπει το 2WPGM να λαμβάνει εντολές από το κέντρο Magellan και στην συνέχεια να επιβεβαιώνει την παραλαβή εντολής – Μία προγραμματιζόμενη έξοδος ρελέ 5Α – Απενεργοποίηση του PGM μετά το συμβάν ή μετά από χρόνο  

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων