Επεκτάσεις

PCX-RIX8i

0 out of 5
(0)
SKU: 000.001.005

Επέκταση PCX-RIX8i  8 ενσύρματων ζωνών Απομακρυσμένη επέκταση 8 ζωνών. Συμβατή με τα κέντρα Enforcer και PCX. Περιλαμβάνει αντιστάσεις. Ακολουθεί τα πρότυπα της οδηγίας EN50131 της ΕΕΕ

PCX-RIX32-WE

0 out of 5
(0)
SKU: 000.003.009

Επέκταση PCX-RIX32-WE 32 ασύρματων ζωνών Ασύρματη επέκταση 32 ζωνών, 2 ασύρματων σειρηνών και 32 ασύρματων τηλεκοντρόλ για τo PCX. Η ασύρματη σειρά της Pyronix έχει εξαιρετική εμβέλεια που σε ελεύθερη ευθεία γραμμή φτάνει το 1χμ.

 

UR-2

0 out of 5
(0)
SKU: 000.003.010

Αυτόνομος ασύρματος δέκτης UR-2 Stand-alone ασύρματος δέκτης συμβατός με όλα τα κέντρα της αγοράς – Δέχεται όλα τα ασύρματα περιφερειακά των κέντρων Enforcer και PCX – Λειτουργεί στα 868Mhz

PCX-ROX8

0 out of 5
(0)
SKU: 000.001.003

Επέκταση PCX-ROX8 8 εξόδων  Απομακρυσμένη επέκταση 8 επιπλέον εξόδων relay. Συμβατή με τους πίνακες PCX & Enforcer. Απομακρυσμένη επέκταση 8 επιπλέον εξόδων για τους πίνακες PCX & ENFORCER

PCX-RIX8+

0 out of 5
(0)
SKU: 000.001.000

Επέκταση PCX-RIX8+ 8 ενσύρματων ζωνών + 4 PGM Απομακρυσμένη επέκταση 8 ζωνών και 4 PGM. Συμβατή με τα κέντρα Enforcer και PCX. Περιλαμβάνει αντιστάσεις. Ακολουθεί τα πρότυπα της οδηγίας EN50131 της ΕΕ

PCX-ROX8R8T

0 out of 5
(0)
SKU: 000.001.006

Επέκταση PCX-ROX8R8T 16 εξόδων Απομακρυσμένη επέκταση 8 εξόδων relay και 8 εξόδων ανοιχτού συλλέκτη. Συμβατή με τα PCX και Enforcer. Ακολουθεί τα πρότυπα της οδηγίας EN50131 της ΕΕ Επίπεδο ασφαλείας Grade 3

PCX-RIX8+PSU

0 out of 5
(0)
SKU: 000.001.007

Επέκταση PCX-RIX8+PSU 8 ζωνών  + 4 εξόδων με τροφοδοτικό Απομακρυσμένη επέκταση 8 ενσυρμάτων ζωνών και 4 εξόδων ανοιχτού συλλέκτη, συνοδευόμενα από τροφοδοτικό 2,5Α σε μεταλλικό κουτί για τα PCX και Enforcer. Περιλαμβάνει αντιστάσεις και Μ/Σ

PCX-RIX8i

0 out of 5
(0)
Pyronix

Επέκταση PCX-RIX8i  8 ενσύρματων ζωνών Απομακρυσμένη επέκταση 8 ζωνών. Συμβατή με τα κέντρα Enforcer και PCX. Περιλαμβάνει αντιστάσεις. Ακολουθεί τα πρότυπα της οδηγίας EN50131 της ΕΕΕ

SKU: 000.001.005

PCX-RIX32-WE

0 out of 5
(0)
Pyronix

Επέκταση PCX-RIX32-WE 32 ασύρματων ζωνών Ασύρματη επέκταση 32 ζωνών, 2 ασύρματων σειρηνών και 32 ασύρματων τηλεκοντρόλ για τo PCX. Η ασύρματη σειρά της Pyronix έχει εξαιρετική εμβέλεια που σε ελεύθερη ευθεία γραμμή φτάνει το 1χμ.

 

SKU: 000.003.009

UR-2

0 out of 5
(0)
Pyronix

Αυτόνομος ασύρματος δέκτης UR-2 Stand-alone ασύρματος δέκτης συμβατός με όλα τα κέντρα της αγοράς – Δέχεται όλα τα ασύρματα περιφερειακά των κέντρων Enforcer και PCX – Λειτουργεί στα 868Mhz

SKU: 000.003.010

PCX-ROX8

0 out of 5
(0)
Pyronix

Επέκταση PCX-ROX8 8 εξόδων  Απομακρυσμένη επέκταση 8 επιπλέον εξόδων relay. Συμβατή με τους πίνακες PCX & Enforcer. Απομακρυσμένη επέκταση 8 επιπλέον εξόδων για τους πίνακες PCX & ENFORCER

SKU: 000.001.003

PCX-RIX8+

0 out of 5
(0)
Pyronix

Επέκταση PCX-RIX8+ 8 ενσύρματων ζωνών + 4 PGM Απομακρυσμένη επέκταση 8 ζωνών και 4 PGM. Συμβατή με τα κέντρα Enforcer και PCX. Περιλαμβάνει αντιστάσεις. Ακολουθεί τα πρότυπα της οδηγίας EN50131 της ΕΕ

SKU: 000.001.000

PCX-ROX8R8T

0 out of 5
(0)
Pyronix

Επέκταση PCX-ROX8R8T 16 εξόδων Απομακρυσμένη επέκταση 8 εξόδων relay και 8 εξόδων ανοιχτού συλλέκτη. Συμβατή με τα PCX και Enforcer. Ακολουθεί τα πρότυπα της οδηγίας EN50131 της ΕΕ Επίπεδο ασφαλείας Grade 3

SKU: 000.001.006

PCX-RIX8+PSU

0 out of 5
(0)
Pyronix

Επέκταση PCX-RIX8+PSU 8 ζωνών  + 4 εξόδων με τροφοδοτικό Απομακρυσμένη επέκταση 8 ενσυρμάτων ζωνών και 4 εξόδων ανοιχτού συλλέκτη, συνοδευόμενα από τροφοδοτικό 2,5Α σε μεταλλικό κουτί για τα PCX και Enforcer. Περιλαμβάνει αντιστάσεις και Μ/Σ

SKU: 000.001.007

PCX-RIX8i

0 out of 5
(0)
Pyronix

Επέκταση PCX-RIX8i  8 ενσύρματων ζωνών Απομακρυσμένη επέκταση 8 ζωνών. Συμβατή με τα κέντρα Enforcer και PCX. Περιλαμβάνει αντιστάσεις. Ακολουθεί τα πρότυπα της οδηγίας EN50131 της ΕΕΕ

PCX-RIX32-WE

0 out of 5
(0)
Pyronix

Επέκταση PCX-RIX32-WE 32 ασύρματων ζωνών Ασύρματη επέκταση 32 ζωνών, 2 ασύρματων σειρηνών και 32 ασύρματων τηλεκοντρόλ για τo PCX. Η ασύρματη σειρά της Pyronix έχει εξαιρετική εμβέλεια που σε ελεύθερη ευθεία γραμμή φτάνει το 1χμ.

 

UR-2

0 out of 5
(0)
Pyronix

Αυτόνομος ασύρματος δέκτης UR-2 Stand-alone ασύρματος δέκτης συμβατός με όλα τα κέντρα της αγοράς – Δέχεται όλα τα ασύρματα περιφερειακά των κέντρων Enforcer και PCX – Λειτουργεί στα 868Mhz

PCX-ROX8

0 out of 5
(0)
Pyronix

Επέκταση PCX-ROX8 8 εξόδων  Απομακρυσμένη επέκταση 8 επιπλέον εξόδων relay. Συμβατή με τους πίνακες PCX & Enforcer. Απομακρυσμένη επέκταση 8 επιπλέον εξόδων για τους πίνακες PCX & ENFORCER

PCX-RIX8+

0 out of 5
(0)
Pyronix

Επέκταση PCX-RIX8+ 8 ενσύρματων ζωνών + 4 PGM Απομακρυσμένη επέκταση 8 ζωνών και 4 PGM. Συμβατή με τα κέντρα Enforcer και PCX. Περιλαμβάνει αντιστάσεις. Ακολουθεί τα πρότυπα της οδηγίας EN50131 της ΕΕ

PCX-ROX8R8T

0 out of 5
(0)
Pyronix

Επέκταση PCX-ROX8R8T 16 εξόδων Απομακρυσμένη επέκταση 8 εξόδων relay και 8 εξόδων ανοιχτού συλλέκτη. Συμβατή με τα PCX και Enforcer. Ακολουθεί τα πρότυπα της οδηγίας EN50131 της ΕΕ Επίπεδο ασφαλείας Grade 3

PCX-RIX8+PSU

0 out of 5
(0)
Pyronix

Επέκταση PCX-RIX8+PSU 8 ζωνών  + 4 εξόδων με τροφοδοτικό Απομακρυσμένη επέκταση 8 ενσυρμάτων ζωνών και 4 εξόδων ανοιχτού συλλέκτη, συνοδευόμενα από τροφοδοτικό 2,5Α σε μεταλλικό κουτί για τα PCX και Enforcer. Περιλαμβάνει αντιστάσεις και Μ/Σ

PCX-RIX8i

0 out of 5
(0)

Επέκταση PCX-RIX8i  8 ενσύρματων ζωνών Απομακρυσμένη επέκταση 8 ζωνών. Συμβατή με τα κέντρα Enforcer και PCX. Περιλαμβάνει αντιστάσεις. Ακολουθεί τα πρότυπα της οδηγίας EN50131 της ΕΕΕ

PCX-RIX32-WE

0 out of 5
(0)

Επέκταση PCX-RIX32-WE 32 ασύρματων ζωνών Ασύρματη επέκταση 32 ζωνών, 2 ασύρματων σειρηνών και 32 ασύρματων τηλεκοντρόλ για τo PCX. Η ασύρματη σειρά της Pyronix έχει εξαιρετική εμβέλεια που σε ελεύθερη ευθεία γραμμή φτάνει το 1χμ.

 

UR-2

0 out of 5
(0)

Αυτόνομος ασύρματος δέκτης UR-2 Stand-alone ασύρματος δέκτης συμβατός με όλα τα κέντρα της αγοράς – Δέχεται όλα τα ασύρματα περιφερειακά των κέντρων Enforcer και PCX – Λειτουργεί στα 868Mhz

PCX-ROX8

0 out of 5
(0)

Επέκταση PCX-ROX8 8 εξόδων  Απομακρυσμένη επέκταση 8 επιπλέον εξόδων relay. Συμβατή με τους πίνακες PCX & Enforcer. Απομακρυσμένη επέκταση 8 επιπλέον εξόδων για τους πίνακες PCX & ENFORCER

PCX-RIX8+

0 out of 5
(0)

Επέκταση PCX-RIX8+ 8 ενσύρματων ζωνών + 4 PGM Απομακρυσμένη επέκταση 8 ζωνών και 4 PGM. Συμβατή με τα κέντρα Enforcer και PCX. Περιλαμβάνει αντιστάσεις. Ακολουθεί τα πρότυπα της οδηγίας EN50131 της ΕΕ

PCX-ROX8R8T

0 out of 5
(0)

Επέκταση PCX-ROX8R8T 16 εξόδων Απομακρυσμένη επέκταση 8 εξόδων relay και 8 εξόδων ανοιχτού συλλέκτη. Συμβατή με τα PCX και Enforcer. Ακολουθεί τα πρότυπα της οδηγίας EN50131 της ΕΕ Επίπεδο ασφαλείας Grade 3

PCX-RIX8+PSU

0 out of 5
(0)

Επέκταση PCX-RIX8+PSU 8 ζωνών  + 4 εξόδων με τροφοδοτικό Απομακρυσμένη επέκταση 8 ενσυρμάτων ζωνών και 4 εξόδων ανοιχτού συλλέκτη, συνοδευόμενα από τροφοδοτικό 2,5Α σε μεταλλικό κουτί για τα PCX και Enforcer. Περιλαμβάνει αντιστάσεις και Μ/Σ

Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων