Ανιχνευτές εσωτερικού χώρου

COLT

0 out of 5
(0)
SKU: 000.014.008

Υπέρυθρο Radar COLT εσωτερικού χώρου Κάλυψη 90 μοίρες, 10 μέτρα digi-logic, 78 ζώνες, 5 επίπεδα. Θερμοκρασιακή αναπροσαρμογή ATC. Λειτουργία PET. Ρυθμιζόμενη ευαισθησία 1-2-3 παλμοί.

KX10DP

0 out of 5
(0)
SKU: 000.014.006

Υπέρυθρο Radar KX10DP εσωτερικού χώρου PET Τεχνολογία Blue Wave με διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Αγνόηση ζώων μέχρι 10 κιλά. Περιλαμβάνει βάση στήριξης. Κάλυψη 10 μέτρων.

KX15DD

0 out of 5
(0)
SKU: 000.014.002

Υπέρυθρο Radar KX15DD εσωτερικού χώρου Με ψηφιακή Τεχνολογία Blue Wave και με διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Κάλυψη 85 μοίρες με 74 δέσμες σε 7 επίπεδα και εμβέλεια 15 μέτρα. Επιλεγόμενη ΕOL αντίσταση, για σύνδεση με διάφορους τύπους κέντρων. Θερμοκρασιακή αναπροσαρμογή. 

KX15DQ

0 out of 5
(0)
SKU: 000.014.003

Radar εσωτερικού χώρου KX15DQ με τετραπλό υπέρυθρο ανιχνευτή Με ψηφιακή τεχνολογία BLUE WAVE και με τετραπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Κάλυψη 85 μοιρών με 148 δέσμεs σε 7 επίπεδα και εμβέλεια 15 μέτρα. Επιλεγόμενη EOL αντίσταση για διαφορετικούs τύπους κέντρων. 

KX10DTP

0 out of 5
(0)
SKU: 000.014.010

Radar εσωτερικού χώρου KX10DTP διπλής τεχνολογίας PET (Υπέρυθρα + MW) Με ψηφιακή τεχνολογία Blue Wave, διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο και μικροκυματικό ανιχνευτή. Διαθέτει λειτουργία PET μέχρι 25kg. Ογκομετρική κάλυψη μικροκυμάτων 10 μέτρων. 

KX15DT2

0 out of 5
(0)
SKU: 000.014.004

Radar εσωτερικού χώρου KX15DT2 διπλής τεχνολογίας (Υπέρυθρα + MW) Με ψηφιακή τεχνολογία Blue Wave, διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο και μικροκυματικό ανιχνευτή. Ογκομετρική κάλυψη μικροκυμάτων 15 μέτρων.

OCTOPUS DQ

0 out of 5
(0)
SKU: 000.014.005

Υπέρυθρο Radar OCTOPUS DQ οροφής Με τετραπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Κάλυψη 360ο με διάμετρο ανίχνευσης έως 12 μέτρα. Ρυθμιζόμενη ευαισθησία και αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Μέγιστο ύψος τοποθέτησης 4 μέτρα.

 

KX18DC

0 out of 5
(0)
SKU: 000.014.000

Υπέρυθρο Radar KX18DC εσωτερικού χώρου κουρτίνας  Με ψηφιακή τεχνολογία Blue Wave με διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Περιλαμβάνει 2 εναλλακτικούς φακούς για κάλυψη τύπου κουρτίνας μέχρι 18 μέτρα και τύπου διαδρόμου μέχρι 30 μέτρα. Με επιλογή EOL αντίστασης για διάφορα κέντρα συναγερμού.

KX15DTAM

0 out of 5
(0)
SKU: 000.014.001

Υπέρυθρο Radar KX15DTAM εσωτερικού χώρου τριπλής τεχνολογίας (Anti-Masking, Υπέρυθρο, MW) Χρησιμοποιεί τεχνολογία Anti-Masking. Σε προσπάθεια τύφλωσής του με spray ο ανιχνευτής δίνει συναγερμό. Με ψηφιακή τεχνολογία Blue Wave, διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο και μικροκυματικό ανιχνευτή. Ογκομετρική microwave κάλυψη 15 μέτρων

COLT

0 out of 5
(0)
Pyronix

Υπέρυθρο Radar COLT εσωτερικού χώρου Κάλυψη 90 μοίρες, 10 μέτρα digi-logic, 78 ζώνες, 5 επίπεδα. Θερμοκρασιακή αναπροσαρμογή ATC. Λειτουργία PET. Ρυθμιζόμενη ευαισθησία 1-2-3 παλμοί.

SKU: 000.014.008

KX10DP

0 out of 5
(0)
Pyronix

Υπέρυθρο Radar KX10DP εσωτερικού χώρου PET Τεχνολογία Blue Wave με διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Αγνόηση ζώων μέχρι 10 κιλά. Περιλαμβάνει βάση στήριξης. Κάλυψη 10 μέτρων.

SKU: 000.014.006

KX15DD

0 out of 5
(0)
Pyronix

Υπέρυθρο Radar KX15DD εσωτερικού χώρου Με ψηφιακή Τεχνολογία Blue Wave και με διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Κάλυψη 85 μοίρες με 74 δέσμες σε 7 επίπεδα και εμβέλεια 15 μέτρα. Επιλεγόμενη ΕOL αντίσταση, για σύνδεση με διάφορους τύπους κέντρων. Θερμοκρασιακή αναπροσαρμογή. 

SKU: 000.014.002

KX15DQ

0 out of 5
(0)
Pyronix

Radar εσωτερικού χώρου KX15DQ με τετραπλό υπέρυθρο ανιχνευτή Με ψηφιακή τεχνολογία BLUE WAVE και με τετραπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Κάλυψη 85 μοιρών με 148 δέσμεs σε 7 επίπεδα και εμβέλεια 15 μέτρα. Επιλεγόμενη EOL αντίσταση για διαφορετικούs τύπους κέντρων. 

SKU: 000.014.003

KX10DTP

0 out of 5
(0)
Pyronix

Radar εσωτερικού χώρου KX10DTP διπλής τεχνολογίας PET (Υπέρυθρα + MW) Με ψηφιακή τεχνολογία Blue Wave, διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο και μικροκυματικό ανιχνευτή. Διαθέτει λειτουργία PET μέχρι 25kg. Ογκομετρική κάλυψη μικροκυμάτων 10 μέτρων. 

SKU: 000.014.010

KX15DT2

0 out of 5
(0)
Pyronix

Radar εσωτερικού χώρου KX15DT2 διπλής τεχνολογίας (Υπέρυθρα + MW) Με ψηφιακή τεχνολογία Blue Wave, διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο και μικροκυματικό ανιχνευτή. Ογκομετρική κάλυψη μικροκυμάτων 15 μέτρων.

SKU: 000.014.004

OCTOPUS DQ

0 out of 5
(0)
Pyronix

Υπέρυθρο Radar OCTOPUS DQ οροφής Με τετραπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Κάλυψη 360ο με διάμετρο ανίχνευσης έως 12 μέτρα. Ρυθμιζόμενη ευαισθησία και αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Μέγιστο ύψος τοποθέτησης 4 μέτρα.

 

SKU: 000.014.005

KX18DC

0 out of 5
(0)
Pyronix

Υπέρυθρο Radar KX18DC εσωτερικού χώρου κουρτίνας  Με ψηφιακή τεχνολογία Blue Wave με διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Περιλαμβάνει 2 εναλλακτικούς φακούς για κάλυψη τύπου κουρτίνας μέχρι 18 μέτρα και τύπου διαδρόμου μέχρι 30 μέτρα. Με επιλογή EOL αντίστασης για διάφορα κέντρα συναγερμού.

SKU: 000.014.000

KX15DTAM

0 out of 5
(0)
Pyronix

Υπέρυθρο Radar KX15DTAM εσωτερικού χώρου τριπλής τεχνολογίας (Anti-Masking, Υπέρυθρο, MW) Χρησιμοποιεί τεχνολογία Anti-Masking. Σε προσπάθεια τύφλωσής του με spray ο ανιχνευτής δίνει συναγερμό. Με ψηφιακή τεχνολογία Blue Wave, διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο και μικροκυματικό ανιχνευτή. Ογκομετρική microwave κάλυψη 15 μέτρων

SKU: 000.014.001

COLT

0 out of 5
(0)
Pyronix

Υπέρυθρο Radar COLT εσωτερικού χώρου Κάλυψη 90 μοίρες, 10 μέτρα digi-logic, 78 ζώνες, 5 επίπεδα. Θερμοκρασιακή αναπροσαρμογή ATC. Λειτουργία PET. Ρυθμιζόμενη ευαισθησία 1-2-3 παλμοί.

KX10DP

0 out of 5
(0)
Pyronix

Υπέρυθρο Radar KX10DP εσωτερικού χώρου PET Τεχνολογία Blue Wave με διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Αγνόηση ζώων μέχρι 10 κιλά. Περιλαμβάνει βάση στήριξης. Κάλυψη 10 μέτρων.

KX15DD

0 out of 5
(0)
Pyronix

Υπέρυθρο Radar KX15DD εσωτερικού χώρου Με ψηφιακή Τεχνολογία Blue Wave και με διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Κάλυψη 85 μοίρες με 74 δέσμες σε 7 επίπεδα και εμβέλεια 15 μέτρα. Επιλεγόμενη ΕOL αντίσταση, για σύνδεση με διάφορους τύπους κέντρων. Θερμοκρασιακή αναπροσαρμογή. 

KX15DQ

0 out of 5
(0)
Pyronix

Radar εσωτερικού χώρου KX15DQ με τετραπλό υπέρυθρο ανιχνευτή Με ψηφιακή τεχνολογία BLUE WAVE και με τετραπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Κάλυψη 85 μοιρών με 148 δέσμεs σε 7 επίπεδα και εμβέλεια 15 μέτρα. Επιλεγόμενη EOL αντίσταση για διαφορετικούs τύπους κέντρων. 

KX10DTP

0 out of 5
(0)
Pyronix

Radar εσωτερικού χώρου KX10DTP διπλής τεχνολογίας PET (Υπέρυθρα + MW) Με ψηφιακή τεχνολογία Blue Wave, διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο και μικροκυματικό ανιχνευτή. Διαθέτει λειτουργία PET μέχρι 25kg. Ογκομετρική κάλυψη μικροκυμάτων 10 μέτρων. 

KX15DT2

0 out of 5
(0)
Pyronix

Radar εσωτερικού χώρου KX15DT2 διπλής τεχνολογίας (Υπέρυθρα + MW) Με ψηφιακή τεχνολογία Blue Wave, διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο και μικροκυματικό ανιχνευτή. Ογκομετρική κάλυψη μικροκυμάτων 15 μέτρων.

OCTOPUS DQ

0 out of 5
(0)
Pyronix

Υπέρυθρο Radar OCTOPUS DQ οροφής Με τετραπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Κάλυψη 360ο με διάμετρο ανίχνευσης έως 12 μέτρα. Ρυθμιζόμενη ευαισθησία και αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Μέγιστο ύψος τοποθέτησης 4 μέτρα.

 

KX18DC

0 out of 5
(0)
Pyronix

Υπέρυθρο Radar KX18DC εσωτερικού χώρου κουρτίνας  Με ψηφιακή τεχνολογία Blue Wave με διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Περιλαμβάνει 2 εναλλακτικούς φακούς για κάλυψη τύπου κουρτίνας μέχρι 18 μέτρα και τύπου διαδρόμου μέχρι 30 μέτρα. Με επιλογή EOL αντίστασης για διάφορα κέντρα συναγερμού.

KX15DTAM

0 out of 5
(0)
Pyronix

Υπέρυθρο Radar KX15DTAM εσωτερικού χώρου τριπλής τεχνολογίας (Anti-Masking, Υπέρυθρο, MW) Χρησιμοποιεί τεχνολογία Anti-Masking. Σε προσπάθεια τύφλωσής του με spray ο ανιχνευτής δίνει συναγερμό. Με ψηφιακή τεχνολογία Blue Wave, διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο και μικροκυματικό ανιχνευτή. Ογκομετρική microwave κάλυψη 15 μέτρων

COLT

0 out of 5
(0)

Υπέρυθρο Radar COLT εσωτερικού χώρου Κάλυψη 90 μοίρες, 10 μέτρα digi-logic, 78 ζώνες, 5 επίπεδα. Θερμοκρασιακή αναπροσαρμογή ATC. Λειτουργία PET. Ρυθμιζόμενη ευαισθησία 1-2-3 παλμοί.

KX10DP

0 out of 5
(0)

Υπέρυθρο Radar KX10DP εσωτερικού χώρου PET Τεχνολογία Blue Wave με διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Αγνόηση ζώων μέχρι 10 κιλά. Περιλαμβάνει βάση στήριξης. Κάλυψη 10 μέτρων.

KX15DD

0 out of 5
(0)

Υπέρυθρο Radar KX15DD εσωτερικού χώρου Με ψηφιακή Τεχνολογία Blue Wave και με διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Κάλυψη 85 μοίρες με 74 δέσμες σε 7 επίπεδα και εμβέλεια 15 μέτρα. Επιλεγόμενη ΕOL αντίσταση, για σύνδεση με διάφορους τύπους κέντρων. Θερμοκρασιακή αναπροσαρμογή. 

KX15DQ

0 out of 5
(0)

Radar εσωτερικού χώρου KX15DQ με τετραπλό υπέρυθρο ανιχνευτή Με ψηφιακή τεχνολογία BLUE WAVE και με τετραπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Κάλυψη 85 μοιρών με 148 δέσμεs σε 7 επίπεδα και εμβέλεια 15 μέτρα. Επιλεγόμενη EOL αντίσταση για διαφορετικούs τύπους κέντρων. 

KX10DTP

0 out of 5
(0)

Radar εσωτερικού χώρου KX10DTP διπλής τεχνολογίας PET (Υπέρυθρα + MW) Με ψηφιακή τεχνολογία Blue Wave, διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο και μικροκυματικό ανιχνευτή. Διαθέτει λειτουργία PET μέχρι 25kg. Ογκομετρική κάλυψη μικροκυμάτων 10 μέτρων. 

KX15DT2

0 out of 5
(0)

Radar εσωτερικού χώρου KX15DT2 διπλής τεχνολογίας (Υπέρυθρα + MW) Με ψηφιακή τεχνολογία Blue Wave, διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο και μικροκυματικό ανιχνευτή. Ογκομετρική κάλυψη μικροκυμάτων 15 μέτρων.

OCTOPUS DQ

0 out of 5
(0)

Υπέρυθρο Radar OCTOPUS DQ οροφής Με τετραπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Κάλυψη 360ο με διάμετρο ανίχνευσης έως 12 μέτρα. Ρυθμιζόμενη ευαισθησία και αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Μέγιστο ύψος τοποθέτησης 4 μέτρα.

 

KX18DC

0 out of 5
(0)

Υπέρυθρο Radar KX18DC εσωτερικού χώρου κουρτίνας  Με ψηφιακή τεχνολογία Blue Wave με διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο. Περιλαμβάνει 2 εναλλακτικούς φακούς για κάλυψη τύπου κουρτίνας μέχρι 18 μέτρα και τύπου διαδρόμου μέχρι 30 μέτρα. Με επιλογή EOL αντίστασης για διάφορα κέντρα συναγερμού.

KX15DTAM

0 out of 5
(0)

Υπέρυθρο Radar KX15DTAM εσωτερικού χώρου τριπλής τεχνολογίας (Anti-Masking, Υπέρυθρο, MW) Χρησιμοποιεί τεχνολογία Anti-Masking. Σε προσπάθεια τύφλωσής του με spray ο ανιχνευτής δίνει συναγερμό. Με ψηφιακή τεχνολογία Blue Wave, διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο και μικροκυματικό ανιχνευτή. Ογκομετρική microwave κάλυψη 15 μέτρων

Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων