Ανιχνευτές καπνού/φωτιάς

FD8030

0 out of 5
(0)
SKU: 013.014.000

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού FD8030

Ενεργοποιείται μόλις η συγκέντρωση καπνού στον προφυλασσόμενο χώρο ξεπεράσει το προγραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά
διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η
βάση του.

FD8010

0 out of 5
(0)
SKU: 013.014.004

Ανιχνευτής θερμοκρασίας FD8010

Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ξεπεράσει το προγραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική
βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8020

0 out of 5
(0)
SKU: 013.014.001

Ανιχνευτής αλλαγής θερμοκρασίας FD8020

Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ανέβει απότομα. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατρο-
πή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8060

0 out of 5
(0)
SKU: 013.014.002

Μικτός ανιχνευτής FD8060

Ενεργοποιείται μόλις η συγκέντρωση καπνού στον προφυλασσόμενο χώρο καθώς και ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας ξεπεράσει το προ-
γραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-
Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8040

0 out of 5
(0)
SKU: 013.014.005

Οπτικός ανιχνευτής φλόγας FD8040

Ενεργοποιείται μόλις ανιχνευθεί γυμνή φλόγα. Ο ανιχνευτής ελέγχει τόσο την ορατή ακτινοβολία όσο και την υπέρυθρη. Δουλεύει στα 24V, αλλά
διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η
βάση του.

FD8030

0 out of 5
(0)
UNIPOS

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού FD8030

Ενεργοποιείται μόλις η συγκέντρωση καπνού στον προφυλασσόμενο χώρο ξεπεράσει το προγραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά
διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η
βάση του.

SKU: 013.014.000

FD8010

0 out of 5
(0)
UNIPOS

Ανιχνευτής θερμοκρασίας FD8010

Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ξεπεράσει το προγραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική
βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

SKU: 013.014.004

FD8020

0 out of 5
(0)
UNIPOS

Ανιχνευτής αλλαγής θερμοκρασίας FD8020

Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ανέβει απότομα. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατρο-
πή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

SKU: 013.014.001

FD8060

0 out of 5
(0)
UNIPOS

Μικτός ανιχνευτής FD8060

Ενεργοποιείται μόλις η συγκέντρωση καπνού στον προφυλασσόμενο χώρο καθώς και ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας ξεπεράσει το προ-
γραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-
Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

SKU: 013.014.002

FD8040

0 out of 5
(0)
UNIPOS

Οπτικός ανιχνευτής φλόγας FD8040

Ενεργοποιείται μόλις ανιχνευθεί γυμνή φλόγα. Ο ανιχνευτής ελέγχει τόσο την ορατή ακτινοβολία όσο και την υπέρυθρη. Δουλεύει στα 24V, αλλά
διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η
βάση του.

SKU: 013.014.005

FD8030

0 out of 5
(0)
UNIPOS

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού FD8030

Ενεργοποιείται μόλις η συγκέντρωση καπνού στον προφυλασσόμενο χώρο ξεπεράσει το προγραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά
διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η
βάση του.

FD8010

0 out of 5
(0)
UNIPOS

Ανιχνευτής θερμοκρασίας FD8010

Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ξεπεράσει το προγραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική
βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8020

0 out of 5
(0)
UNIPOS

Ανιχνευτής αλλαγής θερμοκρασίας FD8020

Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ανέβει απότομα. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατρο-
πή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8060

0 out of 5
(0)
UNIPOS

Μικτός ανιχνευτής FD8060

Ενεργοποιείται μόλις η συγκέντρωση καπνού στον προφυλασσόμενο χώρο καθώς και ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας ξεπεράσει το προ-
γραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-
Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8040

0 out of 5
(0)
UNIPOS

Οπτικός ανιχνευτής φλόγας FD8040

Ενεργοποιείται μόλις ανιχνευθεί γυμνή φλόγα. Ο ανιχνευτής ελέγχει τόσο την ορατή ακτινοβολία όσο και την υπέρυθρη. Δουλεύει στα 24V, αλλά
διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η
βάση του.

FD8030

0 out of 5
(0)

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού FD8030

Ενεργοποιείται μόλις η συγκέντρωση καπνού στον προφυλασσόμενο χώρο ξεπεράσει το προγραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά
διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η
βάση του.

FD8010

0 out of 5
(0)

Ανιχνευτής θερμοκρασίας FD8010

Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ξεπεράσει το προγραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική
βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8020

0 out of 5
(0)

Ανιχνευτής αλλαγής θερμοκρασίας FD8020

Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ανέβει απότομα. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατρο-
πή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8060

0 out of 5
(0)

Μικτός ανιχνευτής FD8060

Ενεργοποιείται μόλις η συγκέντρωση καπνού στον προφυλασσόμενο χώρο καθώς και ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας ξεπεράσει το προ-
γραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-
Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8040

0 out of 5
(0)

Οπτικός ανιχνευτής φλόγας FD8040

Ενεργοποιείται μόλις ανιχνευθεί γυμνή φλόγα. Ο ανιχνευτής ελέγχει τόσο την ορατή ακτινοβολία όσο και την υπέρυθρη. Δουλεύει στα 24V, αλλά
διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η
βάση του.

Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων