ECLIPSE 8

KIT ECLIPSE 8 LED8

0 out of 5
(0)
SKU: 1106002001

Kit συναγερµού ECLIPSE 8 ζωνών µε πληκτρολόγιο LED8.

Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών + 2 ζώνες πληκ/γίων – 1 Partition
– 2 συσκευές BUS – 8 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs Ενσωµατωµένος
κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται
πλαστικό κουτί και Μ/Σ. Manuals σε ελληνική γλώσσα.

KIT ECLIPSE 8 LCD32

0 out of 5
(0)
SKU: 1106002005

Kit συναγερµού 8 ζωνών µε πληκτρολόγιο LCD32.

Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών + 2 ζώνες πληκ/γίων – 1 Partition – 2 συσκευές BUS – 8 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ. Manuals και πληκτρολόγιο σε ελληνική γλώσσα.

KIT ECLIPSE 8 LCD32S

0 out of 5
(0)
SKU: 1106002007

Kit Συναγερµού ECLIPSE  8 ζωνών µε πληκτρολόγιο touch LCD32 + proximity.
Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών + 2 ζώνες πληκ/γίων – 1 Partition – 2 συσκευές BUS
– 8 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ.

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ. Manuals και πληκτρολόγιο σε ελληνική γλώσσα.

KIT ECLIPSE 8 LED8

0 out of 5
(0)
Teletek

Kit συναγερµού ECLIPSE 8 ζωνών µε πληκτρολόγιο LED8.

Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών + 2 ζώνες πληκ/γίων – 1 Partition
– 2 συσκευές BUS – 8 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs Ενσωµατωµένος
κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται
πλαστικό κουτί και Μ/Σ. Manuals σε ελληνική γλώσσα.

SKU: 1106002001

KIT ECLIPSE 8 LCD32

0 out of 5
(0)
Teletek

Kit συναγερµού 8 ζωνών µε πληκτρολόγιο LCD32.

Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών + 2 ζώνες πληκ/γίων – 1 Partition – 2 συσκευές BUS – 8 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ. Manuals και πληκτρολόγιο σε ελληνική γλώσσα.

SKU: 1106002005

KIT ECLIPSE 8 LCD32S

0 out of 5
(0)
Teletek

Kit Συναγερµού ECLIPSE  8 ζωνών µε πληκτρολόγιο touch LCD32 + proximity.
Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών + 2 ζώνες πληκ/γίων – 1 Partition – 2 συσκευές BUS
– 8 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ.

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ. Manuals και πληκτρολόγιο σε ελληνική γλώσσα.

SKU: 1106002007

KIT ECLIPSE 8 LED8

0 out of 5
(0)
Teletek

Kit συναγερµού ECLIPSE 8 ζωνών µε πληκτρολόγιο LED8.

Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών + 2 ζώνες πληκ/γίων – 1 Partition
– 2 συσκευές BUS – 8 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs Ενσωµατωµένος
κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται
πλαστικό κουτί και Μ/Σ. Manuals σε ελληνική γλώσσα.

KIT ECLIPSE 8 LCD32

0 out of 5
(0)
Teletek

Kit συναγερµού 8 ζωνών µε πληκτρολόγιο LCD32.

Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών + 2 ζώνες πληκ/γίων – 1 Partition – 2 συσκευές BUS – 8 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ. Manuals και πληκτρολόγιο σε ελληνική γλώσσα.

KIT ECLIPSE 8 LCD32S

0 out of 5
(0)
Teletek

Kit Συναγερµού ECLIPSE  8 ζωνών µε πληκτρολόγιο touch LCD32 + proximity.
Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών + 2 ζώνες πληκ/γίων – 1 Partition – 2 συσκευές BUS
– 8 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ.

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ. Manuals και πληκτρολόγιο σε ελληνική γλώσσα.

KIT ECLIPSE 8 LED8

0 out of 5
(0)

Kit συναγερµού ECLIPSE 8 ζωνών µε πληκτρολόγιο LED8.

Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών + 2 ζώνες πληκ/γίων – 1 Partition
– 2 συσκευές BUS – 8 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs Ενσωµατωµένος
κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται
πλαστικό κουτί και Μ/Σ. Manuals σε ελληνική γλώσσα.

KIT ECLIPSE 8 LCD32

0 out of 5
(0)

Kit συναγερµού 8 ζωνών µε πληκτρολόγιο LCD32.

Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών + 2 ζώνες πληκ/γίων – 1 Partition – 2 συσκευές BUS – 8 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ. Manuals και πληκτρολόγιο σε ελληνική γλώσσα.

KIT ECLIPSE 8 LCD32S

0 out of 5
(0)

Kit Συναγερµού ECLIPSE  8 ζωνών µε πληκτρολόγιο touch LCD32 + proximity.
Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών + 2 ζώνες πληκ/γίων – 1 Partition – 2 συσκευές BUS
– 8 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ.

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ. Manuals και πληκτρολόγιο σε ελληνική γλώσσα.

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων