Πίνακες Eclipse

ECLIPSE 8

0 out of 5
(0)
SKU: 103.025.003

Eclipse 8 Καλωδιακός Πίνακας Συναγερμού 8 Ζωνών

Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών + 2 ζώνες πληκ/γίων – 1 Partition – 2 συσκευές BUS – 8 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs
Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ.
Manuals σε ελληνική γλώσσα.

ECLIPSE 16

0 out of 5
(0)
SKU: 103.025.004

Eclipse 16 – Πίνακας Συναγερμού 16 Ζωνών

Πίνακας συναγερµού 16 ζωνών – 3 Partition – 5 συσκευές BUS – 32 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs
Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ.
Manuals σε ελληνική γλώσσα.

ECLIPSE 32

0 out of 5
(0)
SKU: 103.025.001

Eclipse32 – Πίνακας Συναγερμού 32 Ζωνών

Πίνακας συναγερµού εώς 32 ζωνών – 8 Partition – 30 συσκευές BUS – 64 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs
Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ.
Manuals σε ελληνική γλώσσα.

ECLIPSE 99

0 out of 5
(0)
SKU: 103.025.002

Eclipse 99 – Πίνακας Συναγερμού 99 Ζωνών

Πίνακας συναγερµού εώς 99 ζωνών – 16 Partition – 30 συσκευές BUS – 99 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs
Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ.
Manuals σε ελληνική γλώσσα.

 

ECLIPSE 8

0 out of 5
(0)
Teletek

Eclipse 8 Καλωδιακός Πίνακας Συναγερμού 8 Ζωνών

Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών + 2 ζώνες πληκ/γίων – 1 Partition – 2 συσκευές BUS – 8 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs
Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ.
Manuals σε ελληνική γλώσσα.

SKU: 103.025.003

ECLIPSE 16

0 out of 5
(0)
Teletek

Eclipse 16 – Πίνακας Συναγερμού 16 Ζωνών

Πίνακας συναγερµού 16 ζωνών – 3 Partition – 5 συσκευές BUS – 32 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs
Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ.
Manuals σε ελληνική γλώσσα.

SKU: 103.025.004

ECLIPSE 32

0 out of 5
(0)
Teletek

Eclipse32 – Πίνακας Συναγερμού 32 Ζωνών

Πίνακας συναγερµού εώς 32 ζωνών – 8 Partition – 30 συσκευές BUS – 64 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs
Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ.
Manuals σε ελληνική γλώσσα.

SKU: 103.025.001

ECLIPSE 99

0 out of 5
(0)
Teletek

Eclipse 99 – Πίνακας Συναγερμού 99 Ζωνών

Πίνακας συναγερµού εώς 99 ζωνών – 16 Partition – 30 συσκευές BUS – 99 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs
Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ.
Manuals σε ελληνική γλώσσα.

 

SKU: 103.025.002

ECLIPSE 8

0 out of 5
(0)
Teletek

Eclipse 8 Καλωδιακός Πίνακας Συναγερμού 8 Ζωνών

Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών + 2 ζώνες πληκ/γίων – 1 Partition – 2 συσκευές BUS – 8 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs
Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ.
Manuals σε ελληνική γλώσσα.

ECLIPSE 16

0 out of 5
(0)
Teletek

Eclipse 16 – Πίνακας Συναγερμού 16 Ζωνών

Πίνακας συναγερµού 16 ζωνών – 3 Partition – 5 συσκευές BUS – 32 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs
Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ.
Manuals σε ελληνική γλώσσα.

ECLIPSE 32

0 out of 5
(0)
Teletek

Eclipse32 – Πίνακας Συναγερμού 32 Ζωνών

Πίνακας συναγερµού εώς 32 ζωνών – 8 Partition – 30 συσκευές BUS – 64 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs
Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ.
Manuals σε ελληνική γλώσσα.

ECLIPSE 99

0 out of 5
(0)
Teletek

Eclipse 99 – Πίνακας Συναγερμού 99 Ζωνών

Πίνακας συναγερµού εώς 99 ζωνών – 16 Partition – 30 συσκευές BUS – 99 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs
Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ.
Manuals σε ελληνική γλώσσα.

 

ECLIPSE 8

0 out of 5
(0)

Eclipse 8 Καλωδιακός Πίνακας Συναγερμού 8 Ζωνών

Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών + 2 ζώνες πληκ/γίων – 1 Partition – 2 συσκευές BUS – 8 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs
Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ.
Manuals σε ελληνική γλώσσα.

ECLIPSE 16

0 out of 5
(0)

Eclipse 16 – Πίνακας Συναγερμού 16 Ζωνών

Πίνακας συναγερµού 16 ζωνών – 3 Partition – 5 συσκευές BUS – 32 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs
Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ.
Manuals σε ελληνική γλώσσα.

ECLIPSE 32

0 out of 5
(0)

Eclipse32 – Πίνακας Συναγερμού 32 Ζωνών

Πίνακας συναγερµού εώς 32 ζωνών – 8 Partition – 30 συσκευές BUS – 64 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs
Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ.
Manuals σε ελληνική γλώσσα.

ECLIPSE 99

0 out of 5
(0)

Eclipse 99 – Πίνακας Συναγερμού 99 Ζωνών

Πίνακας συναγερµού εώς 99 ζωνών – 16 Partition – 30 συσκευές BUS – 99 κωδικοί χρηστών – 5 Outputs
Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής για επικοινωνία µε ΚΛΣ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται πλαστικό κουτί και Μ/Σ.
Manuals σε ελληνική γλώσσα.

 

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων