Πλακέτες Επικοινωνίας

BRAVO PSTN

0 out of 5
(0)
SKU: 103.002.001

BRAVO PSTN ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ

ECLIPSE VD

0 out of 5
(0)
SKU: 103.002.005

Eclipse VD ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ PSTN 

8 αριθμοί τηλεφώνου. Ελληνικό μενού.
Απομακρυσμένος χειρισμός οπλισμού-αφοπλισμού-εξόδων.

BRAVO LAN

0 out of 5
(0)
SKU: 103.002.000

BRAVO LAN ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS.
Push notifications στην mobile εφαρμογή. Εγκατάσταση μέσα στο κέντρο BRAVO.

TTE LAN

0 out of 5
(0)
SKU: 103.002.004

TTE LAN ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ      

Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS.
6 ανεξάρτητες προγραμματιζόμενες είσοδοι/έξοδοι (100mA) για χρήση αυτοματισμών.

TTE GPRS

0 out of 5
(0)
SKU: 103.002.003

TTE GPRS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS.
Ειδοποιήσεις SMS. Αποστολή συμβάντων σε 2 IP (Main, Backup).
Στην τιμή περιλαμβάνεται το καλώδιο για την σύνδεση με τους πίνακες Eclipse.

TTE COMBO

0 out of 5
(0)
SKU: 103.002.002

TTE COMBO LAN & GPRS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Απομακρυσμένος χειρισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS.
Ανεξάρτητη πλακέτα επικοινωνίας συμβατή με όλους τους πίνακες ικανούς να εκπέμψουν ContactID.
Σύνδεση σε Tip/Ring. Ρυθμιζόμενη συχνότητα pinging για διαρκή έλεγχο επικοινωνίας.

BRAVO PSTN

0 out of 5
(0)
Teletek

BRAVO PSTN ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ

SKU: 103.002.001

ECLIPSE VD

0 out of 5
(0)
Teletek

Eclipse VD ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ PSTN 

8 αριθμοί τηλεφώνου. Ελληνικό μενού.
Απομακρυσμένος χειρισμός οπλισμού-αφοπλισμού-εξόδων.

SKU: 103.002.005

BRAVO LAN

0 out of 5
(0)
Teletek

BRAVO LAN ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS.
Push notifications στην mobile εφαρμογή. Εγκατάσταση μέσα στο κέντρο BRAVO.

SKU: 103.002.000

TTE LAN

0 out of 5
(0)
Teletek

TTE LAN ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ      

Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS.
6 ανεξάρτητες προγραμματιζόμενες είσοδοι/έξοδοι (100mA) για χρήση αυτοματισμών.

SKU: 103.002.004

TTE GPRS

0 out of 5
(0)
Teletek

TTE GPRS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS.
Ειδοποιήσεις SMS. Αποστολή συμβάντων σε 2 IP (Main, Backup).
Στην τιμή περιλαμβάνεται το καλώδιο για την σύνδεση με τους πίνακες Eclipse.

SKU: 103.002.003

TTE COMBO

0 out of 5
(0)
Teletek

TTE COMBO LAN & GPRS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Απομακρυσμένος χειρισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS.
Ανεξάρτητη πλακέτα επικοινωνίας συμβατή με όλους τους πίνακες ικανούς να εκπέμψουν ContactID.
Σύνδεση σε Tip/Ring. Ρυθμιζόμενη συχνότητα pinging για διαρκή έλεγχο επικοινωνίας.

SKU: 103.002.002

BRAVO PSTN

0 out of 5
(0)
Teletek

BRAVO PSTN ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ

ECLIPSE VD

0 out of 5
(0)
Teletek

Eclipse VD ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ PSTN 

8 αριθμοί τηλεφώνου. Ελληνικό μενού.
Απομακρυσμένος χειρισμός οπλισμού-αφοπλισμού-εξόδων.

BRAVO LAN

0 out of 5
(0)
Teletek

BRAVO LAN ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS.
Push notifications στην mobile εφαρμογή. Εγκατάσταση μέσα στο κέντρο BRAVO.

TTE LAN

0 out of 5
(0)
Teletek

TTE LAN ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ      

Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS.
6 ανεξάρτητες προγραμματιζόμενες είσοδοι/έξοδοι (100mA) για χρήση αυτοματισμών.

TTE GPRS

0 out of 5
(0)
Teletek

TTE GPRS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS.
Ειδοποιήσεις SMS. Αποστολή συμβάντων σε 2 IP (Main, Backup).
Στην τιμή περιλαμβάνεται το καλώδιο για την σύνδεση με τους πίνακες Eclipse.

TTE COMBO

0 out of 5
(0)
Teletek

TTE COMBO LAN & GPRS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Απομακρυσμένος χειρισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS.
Ανεξάρτητη πλακέτα επικοινωνίας συμβατή με όλους τους πίνακες ικανούς να εκπέμψουν ContactID.
Σύνδεση σε Tip/Ring. Ρυθμιζόμενη συχνότητα pinging για διαρκή έλεγχο επικοινωνίας.

BRAVO PSTN

0 out of 5
(0)

BRAVO PSTN ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ

ECLIPSE VD

0 out of 5
(0)

Eclipse VD ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ PSTN 

8 αριθμοί τηλεφώνου. Ελληνικό μενού.
Απομακρυσμένος χειρισμός οπλισμού-αφοπλισμού-εξόδων.

BRAVO LAN

0 out of 5
(0)

BRAVO LAN ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS.
Push notifications στην mobile εφαρμογή. Εγκατάσταση μέσα στο κέντρο BRAVO.

TTE LAN

0 out of 5
(0)

TTE LAN ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ      

Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS.
6 ανεξάρτητες προγραμματιζόμενες είσοδοι/έξοδοι (100mA) για χρήση αυτοματισμών.

TTE GPRS

0 out of 5
(0)

TTE GPRS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS.
Ειδοποιήσεις SMS. Αποστολή συμβάντων σε 2 IP (Main, Backup).
Στην τιμή περιλαμβάνεται το καλώδιο για την σύνδεση με τους πίνακες Eclipse.

TTE COMBO

0 out of 5
(0)

TTE COMBO LAN & GPRS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Απομακρυσμένος χειρισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS.
Ανεξάρτητη πλακέτα επικοινωνίας συμβατή με όλους τους πίνακες ικανούς να εκπέμψουν ContactID.
Σύνδεση σε Tip/Ring. Ρυθμιζόμενη συχνότητα pinging για διαρκή έλεγχο επικοινωνίας.

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων