Πλακέτες Επικοινωνίας

BRAVO PSTN

0 out of 5
(0)
SKU: 103.002.001

BRAVO PSTN ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ECLIPSE VD

0 out of 5
(0)
SKU: 103.002.005

Eclipse VD ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ PSTN  8 αριθμοί τηλεφώνου. Ελληνικό μενού. Απομακρυσμένος χειρισμός οπλισμού-αφοπλισμού-εξόδων.

BRAVO LAN

0 out of 5
(0)
SKU: 103.002.000

BRAVO LAN ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS. Push notifications στην mobile εφαρμογή. Εγκατάσταση μέσα στο κέντρο BRAVO.

TTE LAN

0 out of 5
(0)
SKU: 103.002.004

TTE LAN ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ . Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS. 6 ανεξάρτητες προγραμματιζόμενες είσοδοι/έξοδοι (100mA) για χρήση αυτοματισμών.

TTE GPRS

0 out of 5
(0)
SKU: 103.002.003

TTE GPRS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS. Ειδοποιήσεις SMS. Αποστολή συμβάντων σε 2 IP (Main, Backup). 

TTE COMBO

0 out of 5
(0)
SKU: 103.002.002

TTE COMBO LAN & GPRS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Απομακρυσμένος χειρισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS. 

BRAVO PSTN

0 out of 5
(0)
Teletek

BRAVO PSTN ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SKU: 103.002.001

ECLIPSE VD

0 out of 5
(0)
Teletek

Eclipse VD ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ PSTN  8 αριθμοί τηλεφώνου. Ελληνικό μενού. Απομακρυσμένος χειρισμός οπλισμού-αφοπλισμού-εξόδων.

SKU: 103.002.005

BRAVO LAN

0 out of 5
(0)
Teletek

BRAVO LAN ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS. Push notifications στην mobile εφαρμογή. Εγκατάσταση μέσα στο κέντρο BRAVO.

SKU: 103.002.000

TTE LAN

0 out of 5
(0)
Teletek

TTE LAN ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ . Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS. 6 ανεξάρτητες προγραμματιζόμενες είσοδοι/έξοδοι (100mA) για χρήση αυτοματισμών.

SKU: 103.002.004

TTE GPRS

0 out of 5
(0)
Teletek

TTE GPRS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS. Ειδοποιήσεις SMS. Αποστολή συμβάντων σε 2 IP (Main, Backup). 

SKU: 103.002.003

TTE COMBO

0 out of 5
(0)
Teletek

TTE COMBO LAN & GPRS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Απομακρυσμένος χειρισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS. 

SKU: 103.002.002

BRAVO PSTN

0 out of 5
(0)
Teletek

BRAVO PSTN ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ECLIPSE VD

0 out of 5
(0)
Teletek

Eclipse VD ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ PSTN  8 αριθμοί τηλεφώνου. Ελληνικό μενού. Απομακρυσμένος χειρισμός οπλισμού-αφοπλισμού-εξόδων.

BRAVO LAN

0 out of 5
(0)
Teletek

BRAVO LAN ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS. Push notifications στην mobile εφαρμογή. Εγκατάσταση μέσα στο κέντρο BRAVO.

TTE LAN

0 out of 5
(0)
Teletek

TTE LAN ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ . Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS. 6 ανεξάρτητες προγραμματιζόμενες είσοδοι/έξοδοι (100mA) για χρήση αυτοματισμών.

TTE GPRS

0 out of 5
(0)
Teletek

TTE GPRS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS. Ειδοποιήσεις SMS. Αποστολή συμβάντων σε 2 IP (Main, Backup). 

TTE COMBO

0 out of 5
(0)
Teletek

TTE COMBO LAN & GPRS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Απομακρυσμένος χειρισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS. 

BRAVO PSTN

0 out of 5
(0)

BRAVO PSTN ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ECLIPSE VD

0 out of 5
(0)

Eclipse VD ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ PSTN  8 αριθμοί τηλεφώνου. Ελληνικό μενού. Απομακρυσμένος χειρισμός οπλισμού-αφοπλισμού-εξόδων.

BRAVO LAN

0 out of 5
(0)

BRAVO LAN ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS. Push notifications στην mobile εφαρμογή. Εγκατάσταση μέσα στο κέντρο BRAVO.

TTE LAN

0 out of 5
(0)

TTE LAN ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ . Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS. 6 ανεξάρτητες προγραμματιζόμενες είσοδοι/έξοδοι (100mA) για χρήση αυτοματισμών.

TTE GPRS

0 out of 5
(0)

TTE GPRS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Απομακρυσμένος χειρισμός και προγραμματισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS. Ειδοποιήσεις SMS. Αποστολή συμβάντων σε 2 IP (Main, Backup). 

TTE COMBO

0 out of 5
(0)

TTE COMBO LAN & GPRS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Απομακρυσμένος χειρισμός μέσω της εφαρμογής MobileTTE για Android και iOS. 

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων