Καταγραφικά IP 4K

NVR2104-4KS2

0 out of 5
(0)
SKU: 102.021.000

Καταγραφικό NVR2104-4KS2 Πλαστικό IP 4ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 4ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 1ch@4K(30fps), 4ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB

NVR2108-4KS2

0 out of 5
(0)
SKU: 102.021.014

Καταγραφικό NVR2108-4KS2 Πλαστικό IP 8ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 8ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 1ch@4K(30fps), 4ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB

NVR2104HS-4KS2

0 out of 5
(0)
SKU: 102.021.008

Καταγραφικό NVR2104HS-4KS2 Μεταλλικό IP 4ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 4ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 1ch@4K(30fps), 4ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB

NVR4104HS-4KS2

0 out of 5
(0)
SKU: 102.021.015

Καταγραφικό NVR4104HS-4KS2 Μεταλλικό IP  4ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 4ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 2ch@4K(30fps), 8ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB Video Analytics

NVR2108HS-4KS2

0 out of 5
(0)
SKU: 102.021.009

Καταγραφικό NVR2108HS-4KS2 Μεταλλικό IP 8ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 8ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 1ch@4K(30fps), 4ch@1080p (30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB

NVR4108HS-4KS2

0 out of 5
(0)
SKU: 102.021.003

Καταγραφικό NVR4108HS-4KS2 Μεταλλικό IP 8ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 8ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 2ch@4K(30fps), 8ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB Video Analytics.

 

NVR4116HS-4KS2

0 out of 5
(0)
SKU: 102.021.010

Καταγραφικό NVR4116HS-4KS2 Μεταλλικό IP 16ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 16ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 2ch@4K(30fps), 8ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB Video Analytics

NVR4208-4KS2/L

0 out of 5
(0)
SKU: 102.021.022

NVR4208-4KS2/L 8 καναλιών 1U 2 HDD, Εως 8 × 1080p@30 fps, Απομακρυσμένη επιτήρηση P2P, αναπαραγωγή βίντεο σε φορητή συσκευή, Ταυτόχρονη έξοδος βίντεο VGA/HDMI, AI κάμερας: Ανίχνευση προσώπου, IVS, καταμέτρηση ατόμων, θερμικός χάρτης και SMD, Υποστηρίζει απομακρυσμένη διαμόρφωση και διαχείριση IPC

NVR4216-4KS2

0 out of 5
(0)
SKU: 102.021.004

Καταγραφικό NVR4216-4KS2 Μεταλλικό IP 16ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 16ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 2ch@4K(30fps), 8ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 2HDD~6TB Video Analytics

NVR2104-4KS2

0 out of 5
(0)
DAHUA

Καταγραφικό NVR2104-4KS2 Πλαστικό IP 4ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 4ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 1ch@4K(30fps), 4ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB

SKU: 102.021.000

NVR2108-4KS2

0 out of 5
(0)
DAHUA

Καταγραφικό NVR2108-4KS2 Πλαστικό IP 8ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 8ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 1ch@4K(30fps), 4ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB

SKU: 102.021.014

NVR2104HS-4KS2

0 out of 5
(0)
DAHUA

Καταγραφικό NVR2104HS-4KS2 Μεταλλικό IP 4ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 4ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 1ch@4K(30fps), 4ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB

SKU: 102.021.008

NVR4104HS-4KS2

0 out of 5
(0)
DAHUA

Καταγραφικό NVR4104HS-4KS2 Μεταλλικό IP  4ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 4ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 2ch@4K(30fps), 8ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB Video Analytics

SKU: 102.021.015

NVR2108HS-4KS2

0 out of 5
(0)
DAHUA

Καταγραφικό NVR2108HS-4KS2 Μεταλλικό IP 8ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 8ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 1ch@4K(30fps), 4ch@1080p (30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB

SKU: 102.021.009

NVR4108HS-4KS2

0 out of 5
(0)
DAHUA

Καταγραφικό NVR4108HS-4KS2 Μεταλλικό IP 8ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 8ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 2ch@4K(30fps), 8ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB Video Analytics.

 

SKU: 102.021.003

NVR4116HS-4KS2

0 out of 5
(0)
DAHUA

Καταγραφικό NVR4116HS-4KS2 Μεταλλικό IP 16ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 16ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 2ch@4K(30fps), 8ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB Video Analytics

SKU: 102.021.010

NVR4208-4KS2/L

0 out of 5
(0)
DAHUA

NVR4208-4KS2/L 8 καναλιών 1U 2 HDD, Εως 8 × 1080p@30 fps, Απομακρυσμένη επιτήρηση P2P, αναπαραγωγή βίντεο σε φορητή συσκευή, Ταυτόχρονη έξοδος βίντεο VGA/HDMI, AI κάμερας: Ανίχνευση προσώπου, IVS, καταμέτρηση ατόμων, θερμικός χάρτης και SMD, Υποστηρίζει απομακρυσμένη διαμόρφωση και διαχείριση IPC

SKU: 102.021.022

NVR4216-4KS2

0 out of 5
(0)
DAHUA

Καταγραφικό NVR4216-4KS2 Μεταλλικό IP 16ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 16ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 2ch@4K(30fps), 8ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 2HDD~6TB Video Analytics

SKU: 102.021.004

NVR2104-4KS2

0 out of 5
(0)
DAHUA

Καταγραφικό NVR2104-4KS2 Πλαστικό IP 4ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 4ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 1ch@4K(30fps), 4ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB

NVR2108-4KS2

0 out of 5
(0)
DAHUA

Καταγραφικό NVR2108-4KS2 Πλαστικό IP 8ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 8ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 1ch@4K(30fps), 4ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB

NVR2104HS-4KS2

0 out of 5
(0)
DAHUA

Καταγραφικό NVR2104HS-4KS2 Μεταλλικό IP 4ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 4ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 1ch@4K(30fps), 4ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB

NVR4104HS-4KS2

0 out of 5
(0)
DAHUA

Καταγραφικό NVR4104HS-4KS2 Μεταλλικό IP  4ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 4ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 2ch@4K(30fps), 8ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB Video Analytics

NVR2108HS-4KS2

0 out of 5
(0)
DAHUA

Καταγραφικό NVR2108HS-4KS2 Μεταλλικό IP 8ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 8ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 1ch@4K(30fps), 4ch@1080p (30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB

NVR4108HS-4KS2

0 out of 5
(0)
DAHUA

Καταγραφικό NVR4108HS-4KS2 Μεταλλικό IP 8ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 8ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 2ch@4K(30fps), 8ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB Video Analytics.

 

NVR4116HS-4KS2

0 out of 5
(0)
DAHUA

Καταγραφικό NVR4116HS-4KS2 Μεταλλικό IP 16ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 16ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 2ch@4K(30fps), 8ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB Video Analytics

NVR4208-4KS2/L

0 out of 5
(0)
DAHUA

NVR4208-4KS2/L 8 καναλιών 1U 2 HDD, Εως 8 × 1080p@30 fps, Απομακρυσμένη επιτήρηση P2P, αναπαραγωγή βίντεο σε φορητή συσκευή, Ταυτόχρονη έξοδος βίντεο VGA/HDMI, AI κάμερας: Ανίχνευση προσώπου, IVS, καταμέτρηση ατόμων, θερμικός χάρτης και SMD, Υποστηρίζει απομακρυσμένη διαμόρφωση και διαχείριση IPC

NVR4216-4KS2

0 out of 5
(0)
DAHUA

Καταγραφικό NVR4216-4KS2 Μεταλλικό IP 16ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 16ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 2ch@4K(30fps), 8ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 2HDD~6TB Video Analytics

NVR2104-4KS2

0 out of 5
(0)

Καταγραφικό NVR2104-4KS2 Πλαστικό IP 4ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 4ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 1ch@4K(30fps), 4ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB

NVR2108-4KS2

0 out of 5
(0)

Καταγραφικό NVR2108-4KS2 Πλαστικό IP 8ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 8ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 1ch@4K(30fps), 4ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB

NVR2104HS-4KS2

0 out of 5
(0)

Καταγραφικό NVR2104HS-4KS2 Μεταλλικό IP 4ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 4ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 1ch@4K(30fps), 4ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB

NVR4104HS-4KS2

0 out of 5
(0)

Καταγραφικό NVR4104HS-4KS2 Μεταλλικό IP  4ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 4ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 2ch@4K(30fps), 8ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB Video Analytics

NVR2108HS-4KS2

0 out of 5
(0)

Καταγραφικό NVR2108HS-4KS2 Μεταλλικό IP 8ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 8ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 1ch@4K(30fps), 4ch@1080p (30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB

NVR4108HS-4KS2

0 out of 5
(0)

Καταγραφικό NVR4108HS-4KS2 Μεταλλικό IP 8ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 8ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 2ch@4K(30fps), 8ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB Video Analytics.

 

NVR4116HS-4KS2

0 out of 5
(0)

Καταγραφικό NVR4116HS-4KS2 Μεταλλικό IP 16ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 16ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 2ch@4K(30fps), 8ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 1HDD~6TB Video Analytics

NVR4208-4KS2/L

0 out of 5
(0)

NVR4208-4KS2/L 8 καναλιών 1U 2 HDD, Εως 8 × 1080p@30 fps, Απομακρυσμένη επιτήρηση P2P, αναπαραγωγή βίντεο σε φορητή συσκευή, Ταυτόχρονη έξοδος βίντεο VGA/HDMI, AI κάμερας: Ανίχνευση προσώπου, IVS, καταμέτρηση ατόμων, θερμικός χάρτης και SMD, Υποστηρίζει απομακρυσμένη διαμόρφωση και διαχείριση IPC

NVR4216-4KS2

0 out of 5
(0)

Καταγραφικό NVR4216-4KS2 Μεταλλικό IP 16ch 4K 1U Καταγραφή εώς και 16ch@4K Αναπαραγωγή εώς και 2ch@4K(30fps), 8ch@1080p(30fps) Συμπίεση Η.265 Μαχ 2HDD~6TB Video Analytics

Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων