Πλακέτες Επικοινωνίας NEO

PCL-422

0 out of 5
(0)
SKU: 004.002.003

Μονάδα Διασύνδεσης PCL-422 του Πίνακα με τη Μονάδα Επικοινωνίας Διασυνδέει ενσύρματα τον πίνακα με μια από τις παραπάνω μονάδες επικοινωνίας όταν αυτές πρέπει να τοποθετηθούν μακριά απο την κεντρική μονάδα. Μέγιστο μήκος καλωδίου 15 m. Επεκτείνεται μέχρι τα 300m με προσθήκη τροφοδοτικού.

TL280E

0 out of 5
(0)
SKU: 004.002.002

Μονάδα Επικοινωνίας TL280 μέσω Internet για ΚΛΣ Sur-Gard  ∆υνατότητα µετάδοσης σηµάτων σε πρωτόκολλο SIA, UpDownloading µέσω DLS 5. Αποµακρυσµένη διαχείριση του συστήµατος συναγερµού από κινητό και λήψη Push Notifications.

3G2080-EU

0 out of 5
(0)
SKU: 004.002.004

Μονάδα Επικοινωνίας 3G2080-EU μέσω GPRS για ΚΛΣ Sur-Gard  ∆υνατότητα µετάδοσης σηµάτων σε πρωτόκολλο SIA, UpDownloading µέσω DLS 5. Απαιτείτε κάρτα SIM ADSM με public IP. Αποµακρυσµένη διαχείριση του συστήµατος συναγερµού από κινητό και λήψη Push Notifications

TL280 3G-EU

0 out of 5
(0)
SKU: 004.002.001

Μονάδα διπλής Επικοινωνίας TL2803G-EU GPRS & Internet με ΚΛΣ Sur-Gard Χρησιμοποιείται ως εφεδρική ή κύρια μονάδα επικοινωνίας με το ΚΛΣ μέσω GPRS ή μέσω Internet. ∆υνατότητα µετάδοσης σηµάτων σε πρωτόκολλο SIA, Up-Downloading µέσω DLS 5. Απαιτείτε κάρτα SIM ADSM με public IP. Αποµακρυσµένη διαχείριση του συστήµατος συναγερµού από κινητό και λήψη Push Notifications

PCL-422

0 out of 5
(0)
DSC

Μονάδα Διασύνδεσης PCL-422 του Πίνακα με τη Μονάδα Επικοινωνίας Διασυνδέει ενσύρματα τον πίνακα με μια από τις παραπάνω μονάδες επικοινωνίας όταν αυτές πρέπει να τοποθετηθούν μακριά απο την κεντρική μονάδα. Μέγιστο μήκος καλωδίου 15 m. Επεκτείνεται μέχρι τα 300m με προσθήκη τροφοδοτικού.

SKU: 004.002.003

TL280E

0 out of 5
(0)
DSC

Μονάδα Επικοινωνίας TL280 μέσω Internet για ΚΛΣ Sur-Gard  ∆υνατότητα µετάδοσης σηµάτων σε πρωτόκολλο SIA, UpDownloading µέσω DLS 5. Αποµακρυσµένη διαχείριση του συστήµατος συναγερµού από κινητό και λήψη Push Notifications.

SKU: 004.002.002

3G2080-EU

0 out of 5
(0)
DSC

Μονάδα Επικοινωνίας 3G2080-EU μέσω GPRS για ΚΛΣ Sur-Gard  ∆υνατότητα µετάδοσης σηµάτων σε πρωτόκολλο SIA, UpDownloading µέσω DLS 5. Απαιτείτε κάρτα SIM ADSM με public IP. Αποµακρυσµένη διαχείριση του συστήµατος συναγερµού από κινητό και λήψη Push Notifications

SKU: 004.002.004

TL280 3G-EU

0 out of 5
(0)
DSC

Μονάδα διπλής Επικοινωνίας TL2803G-EU GPRS & Internet με ΚΛΣ Sur-Gard Χρησιμοποιείται ως εφεδρική ή κύρια μονάδα επικοινωνίας με το ΚΛΣ μέσω GPRS ή μέσω Internet. ∆υνατότητα µετάδοσης σηµάτων σε πρωτόκολλο SIA, Up-Downloading µέσω DLS 5. Απαιτείτε κάρτα SIM ADSM με public IP. Αποµακρυσµένη διαχείριση του συστήµατος συναγερµού από κινητό και λήψη Push Notifications

SKU: 004.002.001

PCL-422

0 out of 5
(0)
DSC

Μονάδα Διασύνδεσης PCL-422 του Πίνακα με τη Μονάδα Επικοινωνίας Διασυνδέει ενσύρματα τον πίνακα με μια από τις παραπάνω μονάδες επικοινωνίας όταν αυτές πρέπει να τοποθετηθούν μακριά απο την κεντρική μονάδα. Μέγιστο μήκος καλωδίου 15 m. Επεκτείνεται μέχρι τα 300m με προσθήκη τροφοδοτικού.

TL280E

0 out of 5
(0)
DSC

Μονάδα Επικοινωνίας TL280 μέσω Internet για ΚΛΣ Sur-Gard  ∆υνατότητα µετάδοσης σηµάτων σε πρωτόκολλο SIA, UpDownloading µέσω DLS 5. Αποµακρυσµένη διαχείριση του συστήµατος συναγερµού από κινητό και λήψη Push Notifications.

3G2080-EU

0 out of 5
(0)
DSC

Μονάδα Επικοινωνίας 3G2080-EU μέσω GPRS για ΚΛΣ Sur-Gard  ∆υνατότητα µετάδοσης σηµάτων σε πρωτόκολλο SIA, UpDownloading µέσω DLS 5. Απαιτείτε κάρτα SIM ADSM με public IP. Αποµακρυσµένη διαχείριση του συστήµατος συναγερµού από κινητό και λήψη Push Notifications

TL280 3G-EU

0 out of 5
(0)
DSC

Μονάδα διπλής Επικοινωνίας TL2803G-EU GPRS & Internet με ΚΛΣ Sur-Gard Χρησιμοποιείται ως εφεδρική ή κύρια μονάδα επικοινωνίας με το ΚΛΣ μέσω GPRS ή μέσω Internet. ∆υνατότητα µετάδοσης σηµάτων σε πρωτόκολλο SIA, Up-Downloading µέσω DLS 5. Απαιτείτε κάρτα SIM ADSM με public IP. Αποµακρυσµένη διαχείριση του συστήµατος συναγερµού από κινητό και λήψη Push Notifications

PCL-422

0 out of 5
(0)

Μονάδα Διασύνδεσης PCL-422 του Πίνακα με τη Μονάδα Επικοινωνίας Διασυνδέει ενσύρματα τον πίνακα με μια από τις παραπάνω μονάδες επικοινωνίας όταν αυτές πρέπει να τοποθετηθούν μακριά απο την κεντρική μονάδα. Μέγιστο μήκος καλωδίου 15 m. Επεκτείνεται μέχρι τα 300m με προσθήκη τροφοδοτικού.

TL280E

0 out of 5
(0)

Μονάδα Επικοινωνίας TL280 μέσω Internet για ΚΛΣ Sur-Gard  ∆υνατότητα µετάδοσης σηµάτων σε πρωτόκολλο SIA, UpDownloading µέσω DLS 5. Αποµακρυσµένη διαχείριση του συστήµατος συναγερµού από κινητό και λήψη Push Notifications.

3G2080-EU

0 out of 5
(0)

Μονάδα Επικοινωνίας 3G2080-EU μέσω GPRS για ΚΛΣ Sur-Gard  ∆υνατότητα µετάδοσης σηµάτων σε πρωτόκολλο SIA, UpDownloading µέσω DLS 5. Απαιτείτε κάρτα SIM ADSM με public IP. Αποµακρυσµένη διαχείριση του συστήµατος συναγερµού από κινητό και λήψη Push Notifications

TL280 3G-EU

0 out of 5
(0)

Μονάδα διπλής Επικοινωνίας TL2803G-EU GPRS & Internet με ΚΛΣ Sur-Gard Χρησιμοποιείται ως εφεδρική ή κύρια μονάδα επικοινωνίας με το ΚΛΣ μέσω GPRS ή μέσω Internet. ∆υνατότητα µετάδοσης σηµάτων σε πρωτόκολλο SIA, Up-Downloading µέσω DLS 5. Απαιτείτε κάρτα SIM ADSM με public IP. Αποµακρυσµένη διαχείριση του συστήµατος συναγερµού από κινητό και λήψη Push Notifications

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων