Πληκτρολόγια Power Series

PK5508E1

0 out of 5
(0)
SKU: 004.005.009

Πληκτρολόγιο PK5508E1 8 Ζωνών με Ενδείξεις LED Διαθέτει φωτεινές ενδείξεις των ζωνών και 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα καθώς και πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς, ανάγκης και πανικού. Κατάλληλο για μέχρι 8 ζώνες.

PK5516E1

0 out of 5
(0)
SKU: 004.005.007

Πληκτρολόγιο PK5516E1 16 Ζωνών με Ενδείξεις LED Διαθέτει φωτεινές ενδείξεις των ζωνών και λειτουργιών, 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα καθώς και πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς, ανάγκης και πανικού. Κατάλληλο για μέχρι 16 ζώνες.

PK5501

0 out of 5
(0)
SKU: 004.005.000

Πληκτρολόγιο PK5501 ICON Υποστήριξη 64 ζωνών, έχει και ρολόι. Υπόλοιπα χαρακτηριστικά όπως το PK 5508.

PK5500E1GK

0 out of 5
(0)
SKU: 004.005.008

Πληκτρολόγιο PK5500E1GK 64 Ζωνών με Οθόνη LCD Υποστηρίζει Ελληνικά, Αγγλικά. Διαθέτει φωτιζόμενη πράσινη οθόνη 32 χαρακτήρων σε 2 γραμμές και 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα καθώς και πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς, ανάγκης και πανικού. Έχει και ρολόι. Κατάλληλο για μέχρι 64 ζώνες.

PTK5507S W

0 out of 5
(0)
SKU: 004.005.002

Έγχρωμη Οθόνη Αφής PTK5507S W Οθόνη touch screen 7’’. Διαθέσιμο μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Αντικαθιστά το παραδοσιακό πληκτρολόγιο, απλουστεύοντας τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο του συστήματος. Ανάλυση 800×480. Υποδοχή για κάρτα SD. Λειτουργία ψηφιακής κορνίζας.,

PK5508E1

0 out of 5
(0)
DSC

Πληκτρολόγιο PK5508E1 8 Ζωνών με Ενδείξεις LED Διαθέτει φωτεινές ενδείξεις των ζωνών και 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα καθώς και πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς, ανάγκης και πανικού. Κατάλληλο για μέχρι 8 ζώνες.

SKU: 004.005.009

PK5516E1

0 out of 5
(0)
DSC

Πληκτρολόγιο PK5516E1 16 Ζωνών με Ενδείξεις LED Διαθέτει φωτεινές ενδείξεις των ζωνών και λειτουργιών, 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα καθώς και πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς, ανάγκης και πανικού. Κατάλληλο για μέχρι 16 ζώνες.

SKU: 004.005.007

PK5501

0 out of 5
(0)
DSC

Πληκτρολόγιο PK5501 ICON Υποστήριξη 64 ζωνών, έχει και ρολόι. Υπόλοιπα χαρακτηριστικά όπως το PK 5508.

SKU: 004.005.000

PK5500E1GK

0 out of 5
(0)
DSC

Πληκτρολόγιο PK5500E1GK 64 Ζωνών με Οθόνη LCD Υποστηρίζει Ελληνικά, Αγγλικά. Διαθέτει φωτιζόμενη πράσινη οθόνη 32 χαρακτήρων σε 2 γραμμές και 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα καθώς και πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς, ανάγκης και πανικού. Έχει και ρολόι. Κατάλληλο για μέχρι 64 ζώνες.

SKU: 004.005.008

PTK5507S W

0 out of 5
(0)
DSC

Έγχρωμη Οθόνη Αφής PTK5507S W Οθόνη touch screen 7’’. Διαθέσιμο μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Αντικαθιστά το παραδοσιακό πληκτρολόγιο, απλουστεύοντας τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο του συστήματος. Ανάλυση 800×480. Υποδοχή για κάρτα SD. Λειτουργία ψηφιακής κορνίζας.,

SKU: 004.005.002

PK5508E1

0 out of 5
(0)
DSC

Πληκτρολόγιο PK5508E1 8 Ζωνών με Ενδείξεις LED Διαθέτει φωτεινές ενδείξεις των ζωνών και 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα καθώς και πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς, ανάγκης και πανικού. Κατάλληλο για μέχρι 8 ζώνες.

PK5516E1

0 out of 5
(0)
DSC

Πληκτρολόγιο PK5516E1 16 Ζωνών με Ενδείξεις LED Διαθέτει φωτεινές ενδείξεις των ζωνών και λειτουργιών, 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα καθώς και πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς, ανάγκης και πανικού. Κατάλληλο για μέχρι 16 ζώνες.

PK5501

0 out of 5
(0)
DSC

Πληκτρολόγιο PK5501 ICON Υποστήριξη 64 ζωνών, έχει και ρολόι. Υπόλοιπα χαρακτηριστικά όπως το PK 5508.

PK5500E1GK

0 out of 5
(0)
DSC

Πληκτρολόγιο PK5500E1GK 64 Ζωνών με Οθόνη LCD Υποστηρίζει Ελληνικά, Αγγλικά. Διαθέτει φωτιζόμενη πράσινη οθόνη 32 χαρακτήρων σε 2 γραμμές και 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα καθώς και πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς, ανάγκης και πανικού. Έχει και ρολόι. Κατάλληλο για μέχρι 64 ζώνες.

PTK5507S W

0 out of 5
(0)
DSC

Έγχρωμη Οθόνη Αφής PTK5507S W Οθόνη touch screen 7’’. Διαθέσιμο μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Αντικαθιστά το παραδοσιακό πληκτρολόγιο, απλουστεύοντας τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο του συστήματος. Ανάλυση 800×480. Υποδοχή για κάρτα SD. Λειτουργία ψηφιακής κορνίζας.,

PK5508E1

0 out of 5
(0)

Πληκτρολόγιο PK5508E1 8 Ζωνών με Ενδείξεις LED Διαθέτει φωτεινές ενδείξεις των ζωνών και 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα καθώς και πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς, ανάγκης και πανικού. Κατάλληλο για μέχρι 8 ζώνες.

PK5516E1

0 out of 5
(0)

Πληκτρολόγιο PK5516E1 16 Ζωνών με Ενδείξεις LED Διαθέτει φωτεινές ενδείξεις των ζωνών και λειτουργιών, 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα καθώς και πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς, ανάγκης και πανικού. Κατάλληλο για μέχρι 16 ζώνες.

PK5501

0 out of 5
(0)

Πληκτρολόγιο PK5501 ICON Υποστήριξη 64 ζωνών, έχει και ρολόι. Υπόλοιπα χαρακτηριστικά όπως το PK 5508.

PK5500E1GK

0 out of 5
(0)

Πληκτρολόγιο PK5500E1GK 64 Ζωνών με Οθόνη LCD Υποστηρίζει Ελληνικά, Αγγλικά. Διαθέτει φωτιζόμενη πράσινη οθόνη 32 χαρακτήρων σε 2 γραμμές και 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα καθώς και πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς, ανάγκης και πανικού. Έχει και ρολόι. Κατάλληλο για μέχρι 64 ζώνες.

PTK5507S W

0 out of 5
(0)

Έγχρωμη Οθόνη Αφής PTK5507S W Οθόνη touch screen 7’’. Διαθέσιμο μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Αντικαθιστά το παραδοσιακό πληκτρολόγιο, απλουστεύοντας τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο του συστήματος. Ανάλυση 800×480. Υποδοχή για κάρτα SD. Λειτουργία ψηφιακής κορνίζας.,

Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων