Πληκτρολόγια EVO

K656

0 out of 5
(0)
SKU: 002.005.013

Πληκτρολόγιο αφής LED K656 Μοντέρνος και ανθεκτικός σχεδιασμός – Απεικόνιση συναγερμού ζώνης – Για τον εγκαταστάτη Upload/Download λογισμικό (Babyware Q4) – Επιτόπου αναβάθμιση μέσω του Paradox InField Firmware Upgrade λογισμικού  

K641+

0 out of 5
(0)
SKU: 002.005.003

Πληκτρολόγιο K641+ LCD Νέα όμορφη σχεδίαση – Απεικόνιση ζώνης σε συναγερμό: η ζώνη που είναι σε συναγερμό εμφανίζεται μέχρι να γίνει αφόπλιση του συστήματος – Αναβάθμιση firmware με το CONV4USB και το WinLoad  

 

K641LX

0 out of 5
(0)
SKU: 002.005.009

Πληκτρολόγιο K641LX LCD με ενσωματωμένο πομποδέκτη Ενσωματωμένος πομποδέκτης 433 ή 868MHz – Εμφάνιση ζώνης σε συναγερμό Η ζώνη σε συναγερμό εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο μέχρι την αφόπλιση του συστήματος  

K641R GR

0 out of 5
(0)
SKU: 002.005.014

Πληκτρολόγιο K641R GR LCD Εμφάνιση ζώνης σε συναγερμό. Η ζώνη σε συναγερμό εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο μέχρι την αφόπλιση του συστήματος Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού του στην εγκατάσταση, μέσω του CONV4USB και του WinLoad.  

K656

0 out of 5
(0)
PARADOX

Πληκτρολόγιο αφής LED K656 Μοντέρνος και ανθεκτικός σχεδιασμός – Απεικόνιση συναγερμού ζώνης – Για τον εγκαταστάτη Upload/Download λογισμικό (Babyware Q4) – Επιτόπου αναβάθμιση μέσω του Paradox InField Firmware Upgrade λογισμικού  

SKU: 002.005.013

K641+

0 out of 5
(0)
PARADOX

Πληκτρολόγιο K641+ LCD Νέα όμορφη σχεδίαση – Απεικόνιση ζώνης σε συναγερμό: η ζώνη που είναι σε συναγερμό εμφανίζεται μέχρι να γίνει αφόπλιση του συστήματος – Αναβάθμιση firmware με το CONV4USB και το WinLoad  

 

SKU: 002.005.003

K641LX

0 out of 5
(0)
PARADOX

Πληκτρολόγιο K641LX LCD με ενσωματωμένο πομποδέκτη Ενσωματωμένος πομποδέκτης 433 ή 868MHz – Εμφάνιση ζώνης σε συναγερμό Η ζώνη σε συναγερμό εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο μέχρι την αφόπλιση του συστήματος  

SKU: 002.005.009

K641R GR

0 out of 5
(0)
PARADOX

Πληκτρολόγιο K641R GR LCD Εμφάνιση ζώνης σε συναγερμό. Η ζώνη σε συναγερμό εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο μέχρι την αφόπλιση του συστήματος Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού του στην εγκατάσταση, μέσω του CONV4USB και του WinLoad.  

SKU: 002.005.014

K656

0 out of 5
(0)
PARADOX

Πληκτρολόγιο αφής LED K656 Μοντέρνος και ανθεκτικός σχεδιασμός – Απεικόνιση συναγερμού ζώνης – Για τον εγκαταστάτη Upload/Download λογισμικό (Babyware Q4) – Επιτόπου αναβάθμιση μέσω του Paradox InField Firmware Upgrade λογισμικού  

K641+

0 out of 5
(0)
PARADOX

Πληκτρολόγιο K641+ LCD Νέα όμορφη σχεδίαση – Απεικόνιση ζώνης σε συναγερμό: η ζώνη που είναι σε συναγερμό εμφανίζεται μέχρι να γίνει αφόπλιση του συστήματος – Αναβάθμιση firmware με το CONV4USB και το WinLoad  

 

K641LX

0 out of 5
(0)
PARADOX

Πληκτρολόγιο K641LX LCD με ενσωματωμένο πομποδέκτη Ενσωματωμένος πομποδέκτης 433 ή 868MHz – Εμφάνιση ζώνης σε συναγερμό Η ζώνη σε συναγερμό εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο μέχρι την αφόπλιση του συστήματος  

K641R GR

0 out of 5
(0)
PARADOX

Πληκτρολόγιο K641R GR LCD Εμφάνιση ζώνης σε συναγερμό. Η ζώνη σε συναγερμό εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο μέχρι την αφόπλιση του συστήματος Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού του στην εγκατάσταση, μέσω του CONV4USB και του WinLoad.  

K656

0 out of 5
(0)

Πληκτρολόγιο αφής LED K656 Μοντέρνος και ανθεκτικός σχεδιασμός – Απεικόνιση συναγερμού ζώνης – Για τον εγκαταστάτη Upload/Download λογισμικό (Babyware Q4) – Επιτόπου αναβάθμιση μέσω του Paradox InField Firmware Upgrade λογισμικού  

K641+

0 out of 5
(0)

Πληκτρολόγιο K641+ LCD Νέα όμορφη σχεδίαση – Απεικόνιση ζώνης σε συναγερμό: η ζώνη που είναι σε συναγερμό εμφανίζεται μέχρι να γίνει αφόπλιση του συστήματος – Αναβάθμιση firmware με το CONV4USB και το WinLoad  

 

K641LX

0 out of 5
(0)

Πληκτρολόγιο K641LX LCD με ενσωματωμένο πομποδέκτη Ενσωματωμένος πομποδέκτης 433 ή 868MHz – Εμφάνιση ζώνης σε συναγερμό Η ζώνη σε συναγερμό εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο μέχρι την αφόπλιση του συστήματος  

K641R GR

0 out of 5
(0)

Πληκτρολόγιο K641R GR LCD Εμφάνιση ζώνης σε συναγερμό. Η ζώνη σε συναγερμό εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο μέχρι την αφόπλιση του συστήματος Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού του στην εγκατάσταση, μέσω του CONV4USB και του WinLoad.  

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων