Ανιχνευτές καπνού/φωτιάς

FD8010

0 out of 5
(0)
SKU: 013.014.004

Ανιχνευτής θερμοκρασίας FD8010 Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ξεπεράσει το προγραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8020

0 out of 5
(0)
SKU: 013.014.001

Ανιχνευτής αλλαγής θερμοκρασίας FD8020 Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ανέβει απότομα. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατρο- πή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8020S

0 out of 5
(0)
SKU: 013.014.012

FD8020S Ανιχνευτής αλλαγής θερμοκρασίας  Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ανέβει απότομα. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8030

0 out of 5
(0)
SKU: 013.014.000

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού FD8030 Ενεργοποιείται μόλις η συγκέντρωση καπνού στον προφυλασσόμενο χώρο ξεπεράσει το προγραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8060

0 out of 5
(0)
SKU: 013.014.002

Μικτός ανιχνευτής FD8060 Ενεργοποιείται μόλις η συγκέντρωση καπνού στον προφυλασσόμενο χώρο καθώς και ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας ξεπεράσει το προ- γραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto- Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8040

0 out of 5
(0)
SKU: 013.014.005

Οπτικός ανιχνευτής φλόγας FD8040 Ενεργοποιείται μόλις ανιχνευθεί γυμνή φλόγα. Ο ανιχνευτής ελέγχει τόσο την ορατή ακτινοβολία όσο και την υπέρυθρη. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8010

0 out of 5
(0)

Ανιχνευτής θερμοκρασίας FD8010 Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ξεπεράσει το προγραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

SKU: 013.014.004
Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

FD8020

0 out of 5
(0)

Ανιχνευτής αλλαγής θερμοκρασίας FD8020 Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ανέβει απότομα. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατρο- πή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

SKU: 013.014.001
Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

FD8020S

0 out of 5
(0)

FD8020S Ανιχνευτής αλλαγής θερμοκρασίας  Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ανέβει απότομα. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

SKU: 013.014.012
Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

FD8030

0 out of 5
(0)

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού FD8030 Ενεργοποιείται μόλις η συγκέντρωση καπνού στον προφυλασσόμενο χώρο ξεπεράσει το προγραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

SKU: 013.014.000
Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

FD8060

0 out of 5
(0)

Μικτός ανιχνευτής FD8060 Ενεργοποιείται μόλις η συγκέντρωση καπνού στον προφυλασσόμενο χώρο καθώς και ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας ξεπεράσει το προ- γραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto- Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

SKU: 013.014.002
Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

FD8040

0 out of 5
(0)

Οπτικός ανιχνευτής φλόγας FD8040 Ενεργοποιείται μόλις ανιχνευθεί γυμνή φλόγα. Ο ανιχνευτής ελέγχει τόσο την ορατή ακτινοβολία όσο και την υπέρυθρη. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

SKU: 013.014.005
Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

FD8010

0 out of 5
(0)

Ανιχνευτής θερμοκρασίας FD8010 Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ξεπεράσει το προγραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

FD8020

0 out of 5
(0)

Ανιχνευτής αλλαγής θερμοκρασίας FD8020 Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ανέβει απότομα. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατρο- πή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

FD8020S

0 out of 5
(0)

FD8020S Ανιχνευτής αλλαγής θερμοκρασίας  Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ανέβει απότομα. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

FD8030

0 out of 5
(0)

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού FD8030 Ενεργοποιείται μόλις η συγκέντρωση καπνού στον προφυλασσόμενο χώρο ξεπεράσει το προγραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

FD8060

0 out of 5
(0)

Μικτός ανιχνευτής FD8060 Ενεργοποιείται μόλις η συγκέντρωση καπνού στον προφυλασσόμενο χώρο καθώς και ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας ξεπεράσει το προ- γραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto- Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

FD8040

0 out of 5
(0)

Οπτικός ανιχνευτής φλόγας FD8040 Ενεργοποιείται μόλις ανιχνευθεί γυμνή φλόγα. Ο ανιχνευτής ελέγχει τόσο την ορατή ακτινοβολία όσο και την υπέρυθρη. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

FD8010

0 out of 5
(0)

Ανιχνευτής θερμοκρασίας FD8010 Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ξεπεράσει το προγραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8020

0 out of 5
(0)

Ανιχνευτής αλλαγής θερμοκρασίας FD8020 Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ανέβει απότομα. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατρο- πή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8020S

0 out of 5
(0)

FD8020S Ανιχνευτής αλλαγής θερμοκρασίας  Ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του προφυλασσόμενου χώρου ανέβει απότομα. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8030

0 out of 5
(0)

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού FD8030 Ενεργοποιείται μόλις η συγκέντρωση καπνού στον προφυλασσόμενο χώρο ξεπεράσει το προγραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8060

0 out of 5
(0)

Μικτός ανιχνευτής FD8060 Ενεργοποιείται μόλις η συγκέντρωση καπνού στον προφυλασσόμενο χώρο καθώς και ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας ξεπεράσει το προ- γραμματισμένο όριο. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto- Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

FD8040

0 out of 5
(0)

Οπτικός ανιχνευτής φλόγας FD8040 Ενεργοποιείται μόλις ανιχνευθεί γυμνή φλόγα. Ο ανιχνευτής ελέγχει τόσο την ορατή ακτινοβολία όσο και την υπέρυθρη. Δουλεύει στα 24V, αλλά διαθέτει ειδική βάση για την μετατροπή του σε 12V. Οι ανιχνευτές της UNIPOS λειτουργούν με Auto-Reset. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του.

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων