Μετασχηματιστές

TR17

0 out of 5
(0)
SKU: 103.026.010

Μετασχηματιστής 17 V/ 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 16.6V/45VA

0 out of 5
(0)
SKU: 011.026.002

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 16.6V/45VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

TR35

0 out of 5
(0)
SKU: 103.026.011

Μετασχηματιστής 15V/2.3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PYR – MX-TRF P 21VA FP30000 

0 out of 5
(0)
SKU: 000.026.005

PYR – MX-TRF P 21VA FP30000                                                                                                                                                                                                                                                                                                

TR50

0 out of 5
(0)
SKU: 103.026.012

Μετασχηματιστής 21 V/2.5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M/T 28V50W

0 out of 5
(0)
SKU: 002.026.023

Μετασχηματιστής M T 28V50W για τις κεντρικές μονάδες PARADOX Μετασχηματιστής 28V50W πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα Περιλαμβάνει ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης

M/T 16.6V60W

0 out of 5
(0)
SKU: 002.026.007

Μετασχηματιστής M T 16.6V60W για τις κεντρικές μονάδες PARADOX Μετασχηματιστής 16.6V60W πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα Περιλαμβάνει ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης

M/T 16.6V 75W

0 out of 5
(0)
SKU: 002.026.024

Μετασχηματιστής M T 16.6V60W για τις κεντρικές μονάδες PARADOX Μετασχηματιστής 16.6V60W πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα Περιλαμβάνει ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης

TR17

0 out of 5
(0)
Teletek

Μετασχηματιστής 17 V/ 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SKU: 103.026.010

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 16.6V/45VA

0 out of 5
(0)
CADDX

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 16.6V/45VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SKU: 011.026.002

TR35

0 out of 5
(0)
Teletek

Μετασχηματιστής 15V/2.3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SKU: 103.026.011

PYR – MX-TRF P 21VA FP30000 

0 out of 5
(0)

PYR – MX-TRF P 21VA FP30000                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SKU: 000.026.005

TR50

0 out of 5
(0)
Teletek

Μετασχηματιστής 21 V/2.5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SKU: 103.026.012

M/T 28V50W

0 out of 5
(0)
PARADOX

Μετασχηματιστής M T 28V50W για τις κεντρικές μονάδες PARADOX Μετασχηματιστής 28V50W πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα Περιλαμβάνει ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης

SKU: 002.026.023

M/T 16.6V60W

0 out of 5
(0)
PARADOX

Μετασχηματιστής M T 16.6V60W για τις κεντρικές μονάδες PARADOX Μετασχηματιστής 16.6V60W πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα Περιλαμβάνει ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης

SKU: 002.026.007

M/T 16.6V 75W

0 out of 5
(0)
PARADOX

Μετασχηματιστής M T 16.6V60W για τις κεντρικές μονάδες PARADOX Μετασχηματιστής 16.6V60W πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα Περιλαμβάνει ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης

SKU: 002.026.024

TR17

0 out of 5
(0)
Teletek

Μετασχηματιστής 17 V/ 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 16.6V/45VA

0 out of 5
(0)
CADDX

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 16.6V/45VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

TR35

0 out of 5
(0)
Teletek

Μετασχηματιστής 15V/2.3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PYR – MX-TRF P 21VA FP30000 

0 out of 5
(0)

PYR – MX-TRF P 21VA FP30000                                                                                                                                                                                                                                                                                                

TR50

0 out of 5
(0)
Teletek

Μετασχηματιστής 21 V/2.5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M/T 28V50W

0 out of 5
(0)
PARADOX

Μετασχηματιστής M T 28V50W για τις κεντρικές μονάδες PARADOX Μετασχηματιστής 28V50W πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα Περιλαμβάνει ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης

M/T 16.6V60W

0 out of 5
(0)
PARADOX

Μετασχηματιστής M T 16.6V60W για τις κεντρικές μονάδες PARADOX Μετασχηματιστής 16.6V60W πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα Περιλαμβάνει ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης

M/T 16.6V 75W

0 out of 5
(0)
PARADOX

Μετασχηματιστής M T 16.6V60W για τις κεντρικές μονάδες PARADOX Μετασχηματιστής 16.6V60W πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα Περιλαμβάνει ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης

TR17

0 out of 5
(0)

Μετασχηματιστής 17 V/ 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 16.6V/45VA

0 out of 5
(0)

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 16.6V/45VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

TR35

0 out of 5
(0)

Μετασχηματιστής 15V/2.3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PYR – MX-TRF P 21VA FP30000 

0 out of 5
(0)

PYR – MX-TRF P 21VA FP30000                                                                                                                                                                                                                                                                                                

TR50

0 out of 5
(0)

Μετασχηματιστής 21 V/2.5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M/T 28V50W

0 out of 5
(0)

Μετασχηματιστής M T 28V50W για τις κεντρικές μονάδες PARADOX Μετασχηματιστής 28V50W πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα Περιλαμβάνει ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης

M/T 16.6V60W

0 out of 5
(0)

Μετασχηματιστής M T 16.6V60W για τις κεντρικές μονάδες PARADOX Μετασχηματιστής 16.6V60W πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα Περιλαμβάνει ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης

M/T 16.6V 75W

0 out of 5
(0)

Μετασχηματιστής M T 16.6V60W για τις κεντρικές μονάδες PARADOX Μετασχηματιστής 16.6V60W πακτωμένος σε πλαστικό περίβλημα Περιλαμβάνει ασφαλειοθήκη και κλέμες σύνδεσης

Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων