Εξοπλισμός

40 Χρόνια εμπειρίας

100% Αξιοπιστία

24/7 Εξυπηρέτηση

Χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε συνεργασία με πολλαπλούς παρόχους τηλεφωνίας και Internet και με την ταυτόχρονη χρήση (πολλαπλά πανίσχυρα UPS και 2 γεννήτριες Diesel) εξασφαλίζεται μόνιμα η 24ωρη επικοινωνία με τους συνδρομητές της. Ακόμα και σε περίπτωση δολιοφθοράς των εγκαταστάσεών της, η ΠΕΡΣΕΑΣ ΕΛΛΑΣ έχει προνοήσει δημιουργώντας ένα δεύτερο χώρο μεταβίβασης (routing) των σημάτων, εξασφαλίζοντας έτσι ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες την ασφάλεια που υπόσχεται. Συγκεκριμένα, το Server room λειτουργεί με έναν πολύ σημαντικό κανόνα: Εφεδρεία. Αυτό σημαίνει ότι διαθέτουμε 4 δέκτες λήψεως σημάτων, 2 mirrored Servers τελευταίας τεχνολογίας, 2 φυσικά τηλεφωνικά κέντρα και 2 UPS 20KVA, τα οποία λειτουργούν παράλληλα. Τις ανάγκες τροφοδοσίας συμπληρώνει μία γεννήτρια 40KVA για να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο. Τα σήματα έρχονται από δύο διαφορετικούς παρόχους, από δύο διαφορετικούς κατανεμητές (KV), τα οποία μετάγονται αυτόματα στο GSM δίκτυο σε περίπτωση βλάβης. Όλο το Κέντρο λειτουργεί με τεχνολογία VoIP, διαθέτει 30 επεκτάσιμες γραμμές και είναι σχεδιασμένο για να φιλοξενήσει έως και 50.000 συνδρομητές.

Προϊόντα ειδικά για συνεργάτες

Προϊόντα ειδικά για συνεργάτες

Είσοδος Συνεργατών

24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων

Κάλυψη 365 μέρες τον χρόνο